Kirkolliskokous siirtyy elokuulle

 

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkkohallitus on päättänyt tänään ylimääräisessä täysistunnossaan, että kirkolliskokouksen toukokuun istunto siirretään elokuulle.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen toukokuun istuntokausi siirtyy elokuulle. Istuntokausi järjestetään 3.−6.8. Turun kristillisellä opistolla. Kirkkohallituksen täysistunto päätti asiasta ylimääräisessä istunnossaan 7.4.2021.

Kirkolliskokouksen siirtämisestä pyydettiin kannanotto kirkolliskokouksen puhemiesneuvostolta, joka ehdotti kokouksen siirtoa elokuulle. Pandemiatilanteen vuoksi kirkolliskokouksen kokoontuminen toukokuussa ei ole puhemiesneuvoston mukaan mahdollista, mutta vuoden 2021 ensimmäistä istuntokautta ei voi kuitenkaan jättää pitämättä käsiteltävien asioiden suuren määrän vuoksi.

TV7 neliöb.16.-30.9.MJa

Kirkon luottamuselinten sähköiset kokoukset tulivat mahdollisiksi maaliskuun puolivälissä, kun tasavallan presidentti hyväksyi sähköiset kokoukset mahdollistavan kirkkolain muutoksen. Muutos ei kuitenkaan koske kirkolliskokousta, jonka täytyy edelleen kokoontua paikan päälle.