Kirkolliskokous haluaa parisuhdelain seurauksista lisäselvityksiä

 

Suomen luterilaisen kirkon kirkolliskokous haluaa lisäselvityksiä homoparien asemasta kirkossa.
Piispainkokous suositti helmikuussa, että homoparien puolesta voi rukoilla, mutta rekisteröityä parisuhdetta ei siunata.
Kirkolliskokous päätti myöhään keskiviikkoiltana lähettää asian perustevaliokuntaan, josta se palaa mietintönä kirkolliskokouksen täysistuntoon aikaisintaan marraskuussa 2010 tai toukokuussa 2011.

Piispainkokouksen selvitys parisuhdelain seurauksista kirkossa puhutti kirkolliskokousedustajia keskiviikkona Turussa iltamyöhään saakka. Puheenvuoroja pidettiin yli viisikymmentä. Kirkolliskokousedustajat aloittivat lähetekeskustelun jo maanantaina, jolloin asian käsittelylle varattu aika loppui kesken.

Puheenvuorot liittyivät erilaisiin näkemyksiin Raamatusta ja maailmankuvasta. Yksimielisyys löytyi kaikkien ihmisarvon kunnioittamisesta ja kristillisestä avioliittonäkemyksestä.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Arkkipiispa Jukka Paarma kiitti keskustelun sävyä, jossa tuli esille monipuolisesti erilaiset Raamatun tulkinnat, moniääninen ja monikasvoinen kirkko. Myös edustaja Leif Nummela arvosti keskustelua ”parhaana homoseksuaalisuudesta käytynä keskusteluna kirkolliskokouksessa”.

Arkkipiispa Jukka Paarma painotti, että ”piispainkokouksen selvitys ei ole Troijan puuhevonen, joka raivaisi tietä esimerkiksi avioliittokäsityksen muutokselle tai sukupuolineutraalille avioliitolle. Kirkko saa päättää itse, kenet se vihkii ja kenet ei.”

– Jos kirkolliskokous tekee linjauksia, piispainkokous noudattaa niitä sen mukaan, mitä kirkolliskokous päättää. Ellei kirkolliskokous niitä linjaa, piispat antavat pastoraalisia ohjeita, selvitti Paarma.

”Pappia ei voi velvoittaa rukoilemaan”

Lähetekeskustelun avasi Lapuan piispa Simo Peura. Hän esitteli kirkolliskokoukselle piispainkokouksen laatiman selvityksen parisuhdelain seurauksista kirkossa.

Kirkolliskokous päätti vuonna 2003, ettei kirkkokäsikirjaan oteta rekisteröidyn parisuhteen siunaamiskaavaa eikä kirkkolakiin säädöksiä, joilla estettäisiin homoseksuaalien ja rekisteröidyssä parisuhteessa elävien työskentely kirkossa.

Kirkolliskokous lähetti asian piispainkokouksen selvitettäväksi ja siten ilmaisi, että asia käsittelee kirkon tunnustusta ja oppia.

Piispainkokouksen selvityksen mukaan pastoraalisen kohtaamisen piiriin voi kuulua rukous parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan. Vapaamuotoisen rukouksen voi johtaa pappi tai kirkon muu työntekijä. Pappeja ei siihen velvoiteta.

Peura painotti selvityksessä olevaa omantunnonvapautta, jonka mukaan ihmiset voivat päätyä erilaisiin näkemyksiin.

Piispainkokous pitää kiinni perinteisestä avioliittokäsityksestä, jonka mukaan Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja asettanut avioliiton. Piispainkokous ei kannata avioliiton laajentamista sukupuolineutraaliksi.

– Selvityksessä korostetaan, että kirkko kutsuu hengelliseen yhteyteensä kaikkia ihmisiä, ja kaikilla ihmisillä on ihmisarvo, totesi Peura.

 

Lue myös :

Parisuhdemietintöä koskevat kirkolliskokousedustajien puheenvuorot evl.fi-sivuilta: maanantaina 3.5., keskiviikkona 5.5.