Ihmisiä ja ilmiöitä: Vähintään melko paljon stressiä — nuorten aikuisten mielenterveys on koetuksella

Kirkolliskokouksen määräenemmistösäännöksiä ei muuteta

 

Kirkolliskokous päätti lakivaliokunnan mietinnön mukaisesti, että kirkolliskokousta koskeva kirkkolain määräenemmistösäännöksen muutosesitys jätettiin raukeamaan.

Kaikki kirkkolakiin ehdotetut muutokset vaativat edelleen kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kirkolliskokouksessa.

Kirkkohallitus ehdotti, että määräenemmistösäännöksessä rajattaisiin tarkemmin asiat, jotka tulee päättää määräenemmistöllä. Tavoitteena oli, että kirkkolainsäädännön muutokset kirkon oppiin ja uskoon kuulumattomissa asioissa voitaisiin käsitellä kirkolliskokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä.

Perustevaliokunta antoi lakivaliokunnalle lausunnon, joka kannatti kirkkohallituksen esitystä. Edustaja Heikki Hiilamo esitti lakivaliokunnan ponteen vastaesityksen, että määräenemmistösäädösten käsittelyä jatketaan lakivaliokunnassa kirkkohallituksen esityksen mukaisesti. Edustaja Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen kannatti Hiilamon esitystä.

Perheniemi neliöb. vkot 39-40. MJa

Kirkolliskokouksen äänestyksessä lakivaliokunnan esitys voitti Hiilamon esityksen äänin 53-51. Kaksi edustajaa äänesti tyhjää, kolme oli poissa.

Kirkolliskokous päätti, että kokouksen puheenjohtajan tueksi perustetaan laajennettu puhemiesneuvosto. Laajennettu puhemiesneuvosto antaa pyydettäessä lausunnon siitä, vaatiiko yksittäisestä ehdotuksesta päättäminen määräenemmistön.

 
Artikkelibanneri perussanoma