Kirkko: Joutjärven seurakuntaneuvosto linjasi: Kohtaamispaikka saa lähteä seurakunnasta

Kirkolliskokouksen edustajista lähes puolet uusia

 

Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Kirkolliskokousedustajat seuraavalle nelivuotiskaudelle on valittu. Valitusta edustajasta uusia edustajia on noin 46 %. Suurin vaihtuvuus edustajissa on Helsingin ja Kuopion hiippakunnissa. 

Uuden kirkolliskokouksen kokoonpanossa miehiä on 53 (2016: 61) ja naisia 42 (2016: 35). Naiset ovat enemmistönä Espoon, Helsingin, Kuopion ja Mikkelin hiippakunnissa valituista edustajista.

Valituista edustajista nuorin on 24-vuotias ja iäkkäin 78-vuotias. Edustajien keski-ikä on 54 vuotta (2016: 56 v.).

Pipliaseura neliöb. 1.-30.11. MJa

Tietoa vaaleista ja valituista löytyy evl.fi/plus-verkkosivustolta ja vaalien Ehdokasgalleriasta.

”Kirkolliskokoukseen valitut edustajat voidaan jakaa neljään ryhmään sen mukaan, minkälaisia asioita heidän valitsijayhdistyksensä painottivat. Tunnustuksellisuutta ja Raamattua korostavat konservatiivit muodostavat reilun kymmenesosan. Toinen keskeinen ryhmä ovat kirkon perustehtävää, rakenteellista uudistumista ja vuoropuhelua korostavat maltilliset konservatiivit, joihin luen 40 prosenttia edustajista. Kolmannessa ryhmässä ovat kirkon uudistumista ja yhteisymmärrystä korostavat maltilliset liberaalit, joita on noin neljännes edustajista. Kirkon uudistumista ja tasa-arvoa ajaviin liberaaleihin lukeutuu myös noin neljännes edustajista”, luonnehtii vaalien tulosta Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen.

Tiedot valituista ovat alustavia ja vahvistamattomia. Vaalilautakunnat vahvistavat tulokset maanantaina 17.2.

Kirkolliskokoukseen valitaan vaaleissa 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Tieto Ahvenanmaan maallikkoedustajasta saadaan 17.2.

Kirkon viestintä