Kirkollinen yhteys rakoilee Tanskassa

 

Kahdeksan herätysliikejärjestön puheenjohtajat kehottavat julkilausumassaan seurakuntia ja kirkollisia organisaatioita olemaan käyttämättä julistajina niitä pappeja, jotka edustavat uutta näkemystä avioliitosta. Tanskan kirkossa homoparien vihkiminen avioliittoon tuli mahdolliseksi viime kesänä. Herätysliikejohtajat sanovat uuden vihkikaavan edustavan ”eettistä ja teologista harhaoppia”.

Kahdeksan tanskalaisen luterilaisen järjestön johtajaa antoivat 15. kesäkuuta julkilausuman, jossa he sanovat pitäytyvänsä perinteiseen avioliittonäkemykseen. Järjestöjohtajat haluavat ”julistuksessa ja opetuksessa konkretisoida, mitä lähimmäisenrakkaus on, niin ettei yhteiseloa tai seksuaalisuutta saa repiä irti avioliitosta, joka on Jumalan hyvä luomisjärjestys ihmiselämää varten.”

Julkilausuman mukaan ”uutta vihkikaavaa on mahdoton sovittaa yhteen kristillisen avioliittokäsityksen kanssa ja se edustaa näin olleen eettistä ja teologista harhaoppia.”

IK neliöb. vko 25-26.MJa

Koska kysymys koskettaa johtajien mukaan kirkon tunnustuspohjaa ja sen myötä kirkollista yhteyttä, he kehottavat ”Jumalan sanan perusteella seurakuntia ja kirkollisia organisaatioita, että ne eivät käyttäisi julistajina a.) niitä pappeja, jotka siviilisäädyssään julistavat sitä, mistä Jumalan sana varoittaa, b.) niitä pappeja, jotka julkisessa julistuksessa ja jumalanpalveluksellisissa toimituksissa edustavat tätä näkemystä ja c.) niitä piispoja, jotka ordinaatioiden ja julkilausumien kautta antavat tukensa tälle uudelle järjestykselle kirkossa.”

Samalla julkilausumassa kehotetaan rukoilemaan kotien ja perheiden puolesta, mutta myös niiden puolesta, joilla on homoseksuaalisia tunteita. ”Älköön meidän taistelumme koskaan olko ihmisiä vastaan vaan taistelkaamme valhetta, eksytystä, luopumusta ja epäraamatullista oppia ja käytäntöä vastaan.”

Julkilausuman takana on sisä- ja ulkolähetysjärjestöjä, opiskelijajärjestö ja Raamattu-Instituutti.

Linkki alkuperäiseen julkilausumaan tässä.

Linkki Lähetyshiippakunnan suomennokseen tässä.