Kirkkon kuuluu 78,2 prosenttia suomalaisista

 

Tarkistettujen väestötilastojen mukaan vuoden 2010 lopussa 78,2 prosenttia suomalaisista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Kirkosta erosi 83 097 jäsentä ja kirkkoon liittyi 13 284 suomalaista.

Seurakuntien läsnäoleva väkiluku oli vuoden lopussa 4 200 916 henkilöä. Lisäksi ulkomailla asuvia, kirkon poissaolevia jäseniä oli 186 169.

Kirkosta erosi lopullisten tietojen mukaan 83 097 jäsentä, kun vuotta aiemmin eronneiden määrä oli 43 650.

Sansa Neliöb. 13.2.-12.3.

Kirkkoon liittyneitä oli viime vuonna ennätysmäärä. Liittyneitä oli 13 284, kun vuotta aiemmin liittyneitä oli 12 195.

Kasteiden ja vihkimisten määrä pysyi ennallaan

Seurakunnat kastoivat 48 347 lasta vuonna 2010. Kastettujen osuus syntyneistä oli 79,3 prosenttia. Vuonna 2009 kastettuja oli 48 494.

Kirkollisia vihkimisiä toimitettiin vuonna 2010 yhteensä 16 618 ja avioliittojen siunauksia 866. Vastaavat luvut vuotta aiemmin olivat 16 742 ja 881.

Nyt tarkennetut tiedot on koottu seurakunnista. Prosenttiosuudet ovat ennakkotietoja, ja niitä on verrattu Tilastokeskuksen ennakkotietoihin. Tiedot ovat tarkentuneet viime vuoden lopun Väestörekisterikeskuksen antamiin ennakkotietoihin nähden.

 
Dei, aamuvirkut, artikkeliban 7.2.- (2/2)