Kirkkoherra Sammeli Juntunen: Kirkon tarina on eri kuin muun yhteiskunnan valtavirta

 

Kuva: Taneli Törölä

Perusta-lehden teologisilla opintopäivillä on pohdittu, miten kirkko selviää yksilön ja talouden vapautta korostavan liberalismin jälkiaalloissa.

Savonlinnan kirkkoherra Sammeli Juntunen näki kirkon monissa kohdin taipuneen muun yhteiskunnan liberalistiseen valtavirtaan. Esimerkkinä hän mainitsi tarpeen korottaa yksilön mielipidettä kirkon toiminnan suhteen.

– Jopa kirkollisvaalikampanjoissa kehotetaan tekemään kirkosta itsensä näköinen, Juntunen oudoksui.

Radio Dei Jumis

– Kirkon identiteetti ei kuitenkaan tule yksilöiden näkemyksistä.

Moniääninen kirkko unohtaa oman sanomansa

Hän myös oudoksui pappien omantunnon roolin korostamista käytävässä avioliittokeskustelussa. Kirkon keskiössä pitäisi olla evankeliumi ja kirkon oma tarina, joka on erilainen kuin kunkin ajan henki tai maallinen yhteiskunta.

– ”Moniääninen ja avarakatseinen” kansankirkko yrittää lähestyä liberalismia ja individualismia, Juntunen totesi.

–  Me emme luo pelastusta, vaan Jumala on sen luonut. Se on annettu. Tämä on liberalismille vierasta ja ”takapajuisesti” rajoittavaa yksilön vapautta.

Sammeli Juntusen mukaan tässä ajassa olisi kuitenkin tarvetta kertoa kirkon omaa tarinaa Jumalan luomisihmeestä ja saada sille ymmärrystä. Olisi keskeistä tuoda esille Jumalan luoman maailmanjärjestyksen merkityksellisyys. Lisäksi olisi hyvä puhua esimerkiksi avioliiton ja seksin turvallisesta yhteydestä entistä kannustavampaan sävyyn sekä korostaa kirkon jäsenten yhteisöllisyyttä, koska aikamme iso ongelma on yksinäisyys.

–  Myös pappien saarnataitoon pitäisi kiinnittää huomiota, Juntunen ehdotti.

Teksti Maarit Avellan