Kirkkohallitus myönsi kirkollisille järjestöille tukea 161 000 euroa

 

Myönnetyn avustuksen määrä vastasi aiempien vuosien tasoa. Avustushakemuksia tuli huomattavasti aiempaa enemmän.

Kirkon keskusrahaston talousarviossa on varattu vuosittain määräraha avustuksia varten yhdistyksille ja laitoksille. Seurakuntataustaisten ns. I-ryhmän järjestöjen kanssa on siirrytty sopimuspohjaiseen yhteistyöhön vuoden 2004 talousarvion yhteydessä ja siten ne eivät ole jaossa mukana.

Järjestöille myönnettiin avustusta yhteensä n. 161.000 euroa, joka vastaa edellisten vuosien määrärahaa. Kuluvan vuoden avustusten myöntämisen lähtökohtana on aikaisempien vuosien taso. Avustusta anottiin huomattavasti enemmän kuin mitä sitä myönnettiin. Tukea haettiin 309 400 euron edestä..

Sansa neliöb. toukokuu, MJa

Avustusta saaneiden joukossa on myös sopimuspohjaiseen työskentelyyn liittyvä Hiljaisuuden Ystävät ry, joka on ainoa järjestö, jolle myönnettiin tukea enemmän kuin mitä se haki. Hiljaisuuden ystävät haki 5000 euroa, minkä se myös viime vuonna sai. Nyt yhdistykselle myönnettiin 8000 euroa.

Muuten myönnetyt summat olivat pitkältä samalla tasolla kuin oli järjestöjen edellisvuonna saama tuki. Poikkeuksina Kansan Raamattuseuran Säätiön Vivamon Raamattukylä, jolle myönnettiin tänä vuonna 5000 euroa, mikä on 2000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Tosin anottu summa oli 10 000 euroa.  Diakonia ry sai viime vuonna tukea 30 000 euroa, mutta haki tälle vuodelle vain 15 000 euroa, minkä se saikin.

Tästä näet, miten avustukset jaettiin.