Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kirkkohallitus mukana laatimassa lasten ja nuorten hallitusohjelmaa

 

Eilen julkistettu lasten ja nuorten hallitusohjelma muistuttaa, että seuraavan hallituksen on ehkäistävä lasten ja nuorten eriarvoistumista. Kirkkohallitus oli mukana ohjelman tekemisessä.

Ohjelman keskiöön nousevat aikuisten ajan antaminen lapsille ja nuorille, ehkäisevien palveluiden vahvistaminen monialaisella yhteistyöllä sekä lapsiperheiden ja nuorten aikuisten sosiaaliturvan parantaminen.

Lasten ja nuorten hallitusohjelman mukaan aikuisiän hyvinvointi ratkaistaan yksilön varhaisina vuosina. Lapsia ja nuoria ei saa jättää yksin. Päätösten vaikutuksia lapsiin tulee arvioida etukäteen.

IK-opisto Neliöb. 17.-30.6.

Lasten ja nuorten hallitusohjelma muistuttaa, että kyse on perheiden sekä taloudellisen että henkisen tuen tarpeista. Lisäksi avun perheille pitäisi tulla ajoissa – jo ennen lastensuojeluasiakkuutta.Ohjelmassa vaaditaan myös alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä, oppilashuollon palveluiden parantamista sekä lasten ja nuorten kohtaaman syrjinnän vähentämistä.

Lasten ja nuorten hallitusohjelman ovat laatineet kirkkohallitus, lapsiasiavaltuutettu, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Nuori Suomi, Pelastakaa Lapset, Allianssi, Suomen Vanhempainliitto ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora.

 

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie