Kirkkohallitus esittää uudeksi kansliapäälliköksi kirkkoneuvos Pekka Huokunaa tai kirkkoherra Aulikki Mäkistä

 

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle uudeksi kansliapäälliköksi joko kirkkoneuvos Pekka Huokunaa tai kirkkoherra Aulikki Mäkistä. Kuvat: Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä / Tuija Hyttinen ja Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle, että uudeksi kansliapäälliköksi valitaan joko kirkkoneuvos Pekka Huokuna tai kirkkoherra Aulikki Mäkinen. Etusijalle kirkkohallitus asettaa Pekka Huokunan.

Kirkolliskokouksen on määrä valita kirkkohallitukselle uusi kansliapäällikkö marraskuun alussa Turussa järjestettävässä kirkolliskokouksessa. Asia tuli ajankohtaiseksi, kun virkaa hoitanut Jukka Keskitalo valittiin Oulun hiippakunnan piispaksi elokuussa.

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle, että Keskitalon seuraajaksi valitaan joko kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana työskentelevä kirkkoneuvos Pekka Huokuna tai Kuopion Männistön seurakunnan kirkkoherra Aulikki Mäkinen.

Etusijalle kirkkohallitus asettaa Huokunan. Hakijoiden keskinäisessä vertailussa on otettu huomioon viran tehtäväkuva sekä viranhakuilmoituksessa mainitut viran menestyksellisen hoitamisen kannalta merkitykselliset taidot.

Kansliapäällikön virkaa haki kaikkiaan kolmetoista henkilöä.

Kirkkohallituksen tehtävänä oli valmistella asia kirkolliskokoukselle sekä antaa hakijoista oma lausuntonsa. Lopullisen päätöksen valinnasta tekee kirkolliskokous, jossa asian valmistelu kuuluu valitsijamiehille.

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää kirkkohallituksen viraston toimintaa ja hän vastaa viraston strategisesta suunnittelusta. Kansliapäällikkö johtaa yleisesti kirkkohallituksen henkilöstöhallintoa, toimii osastonjohtajien ja erillisyksikköjen johtajien esimiehenä sekä vastaa kirkkohallituksen yhteiskuntasuhteista ja edunvalvonnasta.