Kirkkohallitus esittää seurakunnille taloudellista tukea koronapandemiasta selviämiseen

 

Lähes kolmen kuukauden ajan jumalanpalvelukset toteutettiin etänä ilman läsnäolevaa seurakuntaa. Jumalanpalvelukset kirkossa alkoivat jälleen sunnuntaina 7. kesäkuuta. Kuva: Sanna Krook / Kirkon kuvapankki

Kirkkohallitus hyväksyi istunnossaan 9.6.2020, että kirkolliskokoukselle esitetään Kirkon keskusrahaston vuoden 2020 talousarvioon neljän miljoonan euron avustusosaa.

Ehdotuksena on, että kirkon yhteisen toiminnan avustusosaan lisätään 4 miljoonaa euroa käytettäväksi seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen taloudelliseen tukemiseen koronaviruspandemiasta selviytymisessä.

Avustus kohdistetaan niille seurakunnille, jotka ovat nimenomaan koronapandemian seurauksena menettäneet merkittävästi verotulojaan ja niille järjestöille, joiden toimintaedellytykset ovat huomattavasti heikentyneet. Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle, että tuki jaettaisi seurakunnille euroa/seurakunnan jäsen jakoperusteella.

Sansa Neliöb. 14.11.-13.12. MJa

Seuraavaksi kirkolliskokouksen talousvaliokunta käsittelee esitystä elokuussa kokoontuvassa kirkolliskokouksessa. Mikäli kirkolliskokous hyväksyy talousarvion muutosesityksen, tavoitteena on, että täysistunto jakaa avustuksen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisäksi eduskunnalle 5.6.2020 annetussa valtion lisätalousarvioesityksessä Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle ja Suomen ortodoksiselle kirkolle esitetään myönnettäväksi yhteensä 4,5 miljoonan euron ylimääräinen tuki koronaviruspandemian vuoksi saamatta jäävien verotulojen kattamiseksi. Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle, että valtion ylimääräinen tuki jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti.

Kirkon viestintä

 
Kalenterivuosi 2023 – Lähdemedia