Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Kirkkohallitus esittää kirkkolain uudistamista

 

Uudistuksen tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolaki.

Kirkkohallitus esittää, että Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle säädetään uusi kirkkolaki, joka korvaa vuonna 1993 annetun kirkkolain. Kyse on kirkkolainsäädännön kokonaiskodifioinnista. Voimassa olevien lakien säännökset järjestetään yhtenäiseksi kirjaksi, eri lähteissä oleva normisto yhdenmukaistetaan yhdeksi kokonaisuudeksi sekä säännöksiä ajantasaistetaan.

Uudistuksen tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolaki. Esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen. Kirkkojärjestys esitetään vastaavalla tavalla uudistettavaksi. Kirkon vaalijärjestystä ei enää jatkossa säädettäisi erikseen, vaan kirkollisia vaaleja koskevat säännökset sijoitettaisiin kirkkojärjestykseen.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

Kirkkolainsäädännön esitysluonnos lähtee kevään aikana lausuntokierrokselle. Suunnitelman mukaan esitys olisi ensimmäistä kertaa kirkolliskokouksen käsittelyssä aikaisintaan marraskuussa 2016. Kirkkolaki ja kirkkojärjestys vaativat kirkolliskokouksen ¾ määräenemmistöpäätöksen, vaalijärjestykseen riittää enemmistöpäätös.

Tavoitteena on, että uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys voisivat tulla voimaan viimeistään vuoden 2020 alusta.

 

Aiheet