Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kirkkohallituksen täysistunnon esitys kirkolliskokoukselle: Kirkollinen vihkiminen mahdolliseksi, vaikka toinen puolisoista ei kuuluisi kristilliseen yhteisöön

 

Kuvituskuva: Istockphoto

Kirkkohallituksen täysistunto esittää kirkolliskokoukselle myös kirkkojärjestyksen avioliittoon vihkimistä koskevan säännöksen muuttamista.

Esityksen mukaan kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollista, jos toinen vihittävistä on rippikoulun käynyt kirkon jäsen. Tällä hetkellä molempien puolisojen tulee olla rippikoulun käyneitä ja kirkon jäseniä. Kirkollinen vihkiminen onnistuu tällä hetkellä myös, kun vihittävistä toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen uskontokuntaan Suomessa tai ulkomailla.

Esityksestä pyydetään vielä laintarkastustoimikunnan lausunto ennen sen viemistä kirkolliskokoukseen.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

Kirkkohallituksen esityksen tavoitteena on mahdollistaa moninaistuneessa yhteiskunnassa kirkon jäsenelle mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen myös silloin, kun tuleva puoliso ei ole kirkon tai muun kristillisen yhteisön jäsen. Samalla turvattaisiin kirkon jäsenen oikeus harjoittaa uskontoa myös avioliittoon vihkimisen yhteydessä.

Kirkon viestintä