Kirkko: Joutjärven seurakuntaneuvosto linjasi: Kohtaamispaikka saa lähteä seurakunnasta

Kirkko päivittää ilmasto-ohjelmaansa – uuteen strategiaan konkreettisia tavoitteita

 

Tampereen Vanha kirkko. Kuva: Tampereen seurakunnat/Tuomas Koskialho

Kirkkohallituksen täysistunto päätti päivittää vuonna 2008 voimaan tulleen Kirkon ilmasto-ohjelman Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus.

Nyt kirkon ilmastotyölle asetetaan strategiset tavoitteet. Strategia on tahdonilmaus kirkon sitoutumisesta ilmastotyöhön osana kansallisia tavoitteita. Se asettaa konkreettiset tavoitteet kirkon tilojen ja toiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vuosiin 2030 ja 2050 mennessä.

Tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi konkreettiset tavoitteet rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja kestävien energiamuotojen käyttöönoton edistämiseksi kaikessa kirkon toiminnassa. Lisäksi kirkon työtä ympäristökasvattajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana halutaan syventää.

Sansa neliöb 15.11.-15.12. MJa

Valmisteilla on myös kirkon ympäristödiplomijärjestelmän uudistaminen, minkä on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alussa. Tällä hetkellä järjestelmässä on mukana yli sata seurakuntaa.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti asettaa työryhmän, jonka puheenjohtajaksi nimetään ilmastotutkija Laura Riutta Helsingin yliopistosta. Strategiatyöryhmän tulee saada työ valmiiksi tammikuun 2019 loppuun mennessä. Kirkkohallituksen täysistunto päätti asiasta kokouksessaan 30.1.