Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kirkko onnistui suomalaisista eläkesijoittajista parhaiten

 

Kirkon eläkerahasto osallistuu aktiivisesti ilmastonmuutostyöskentelyyn ja on asettanut tavoitteekseen johdonmukaisesti vähentää sijoitustoimintansa hiilijalanjälkeä. Kuva: Ulla-Maija Hiltunen, Kirkon kuvapankki

Eläketurvakeskuksen mukaan Kirkon eläkerahasto sai koronavuonna 2020 sijoituksilleen 7,2 prosentin reaalituoton. Taakse jäivät Ilmarinen, Valtion eläkerahasto, Elo ja Varma.

Eläketurvakeskuksen (ETK) kansainvälisessä sijoitustuottovertailussa on mukana 23 eläkesijoittajaa. Vertailu kattaa Suomen suurimmat työeläkelaitokset. Lisäksi mukana on suuria toimijoita Pohjois-Euroopasta ja -Amerikasta sekä Aasiasta.

Vuonna 2020 suurin osa vertailun 23 eläkerahastoista ylsi 5–10 prosentin reaalituottoon, poikkeusvuodesta huolimatta.

SRO neliöb. 10-16.6.

Suomalaisten eläkesijoittajien tuotoissa oli kuitenkin tavallista enemmän hajontaa.

Korkeimmat reaalituotot saivat Kirkon eläkerahasto KER (7,2 %) ja Ilmarinen (6,8 %), jonka tulos oli vakavaraisuussääntelyn piirissä toimivien sijoittajien kärkitasoa.

Heikommin meni Valtion eläkerahastolla VER (3,6 %), Elolla (3,3 %) ja Varmalla (2,5 %).

Kirkon eläkerahaston sijoitusjohtaja Ira van der Pals arvioi Kirkon viestinnän laatimassa tiedotteessa, että viime vuosi oli sijoitusmarkkinoilla yksi haastavimmista pitkiin aikoihin.

Vuosi alkoi vahvasti, kunnes markkinat romahtivat äkkiä ja toipuivat ennennäkemättömän nopeasti. Osakkeet olivat paras omaisuusluokka. Kirkon eläkerahaston likvidit osakesijoitukset tuottivat 10,3 prosenttia, likvidien korkosijoitusten tuotto oli 3,2 prosenttia ja reaaliomaisuussijoitukset tuottivat 9,8 prosenttia.”

Kirkolle vuosi 2020 oli lopulta odotuksia parempi. Eläkerahaston sijoitusten markkina-arvo nousi 1,76 miljardiin euroon.

Hyvät tuotot perustuivat onnistuneisiin valintoihin eri omaisuusluokissa ja allokaatiopäätöksiin. Sekä osake- että korkosijoituksissa salkkuun valitut rahastot tuottivat yleisiä vertailuindeksejä paremmin.”

Ylen otsikon mukaan (20.5.2021) kirkko oli koronaromahduksen suuri hyötyjä osakemarkkinoilla. Kun muut myivät pakon edessä, kirkon eläkerahasto näki paikan iskeä.

lähteet: Eläketurvakeskuksen tiedote 20.5.2021, Kirkon viestinnän tiedote 17.2.2021 ja yle.fi 20.5.2021