Kirkko evästää eduskuntavaaleihin valmistautuvia puolueita

 

Luteilaisen kirkon hallitusohjelmalinjaukset on hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa

Luterilainen kirkko evästää puolueita tulevan hallitusohjelman laatimiseksi. Kirkko haluaa huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen kaventavan suomalaisten tuloeroja suosimalla progressiivista verotusta, tukevan vanhemmuutta sekä parantavan köyhimpien maiden ruokaturvaa. Myös terveydenhuollon asiakasmaksuja on kirkon mielestä alennettava.

Kirkko vaatii seuraavalta hallitukselta tulo- ja terveyserojen kaventamista. ”Verotuksen progressiivisuus on merkittävä väline tuloerojen kaventamiseen”, todetaan kirkon tiedotuskeskuksen välittämässä kannanotossa.

Kirkon hallitusohjelmalista on erittäin poikkeuksellinen, sillä vastaavia poliittisia listauksia ei ole aikaisemmin medialle esitelty.  Linjaukset on hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa ja siten ne edustavat kirkon virallista kantaa.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Kirkko esittää myös kirkon hoitamien lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien, kuten hautausmaiden ylläpidon täysimääräistä korvaamista. Kirkon yhteisövero-osuus tulee kannanton mukaan säilyttää vähintään nykyisellä eli 2,55 prosentin tasolla.

Lisää aiheesta evl.fi-sivustolla: ”Kirkon hallitusohjelmatavoitteet korostavat heikoimpien asemaa ja ennaltaehkäisevää perhetyötä”

 
Dei, sävelmatka, artikkeliban 31.5.- (2/2)