Ihmisiä ja ilmiöitä: Eksorkismi – vieläkö on pahoja henkiä? Ihmisiä ja ilmiöitä: Pimeydestä valoon – Raamatun mukaan ”hyvä mieli on kuin alituiset pidot”, mutta mikä auttaisi pääsemään juhlatunnelmaan kaamoksen keskellä?

Ketkä valitsevat arkkipiispan?

 

Arkkipiispan talo Turussa. Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Kari Mäkinen valittiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi maaliskuussa 2010 hyvin niukalla äänten enemmistöllä. Vaalin ratkaisi tuolloin Varsinais-Suomen painotetut äänet. Nyt vaalitapaa on muutettu.

Turun piispa Kari Mäkinen valittiin 11.3.2010  niukalla äänten enemmistöllä luterilaisen kirkon arkkipiispaksi. Kari Mäkinen voitti vain 11 äänen erolla arkkipiispanvaalin. Äänestyksessä Mäkinen sai 593 ääntä. Vastaehdokas Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Miikka Ruokanen sai 582 ääntä.

Vuoden 2010 arkkipiispan vaalien jälkeen nousi paljon keskustelua vaalitavan oikeudenmukaisuudesta. Arkkipiispa edustaa koko maata ja kuitenkin 70 prosenttia äänioikeutetuista oli Turun hiippakunnan alueelta. Käytännössä valinta tehtiin siis varsinaissuomalaisten äänillä.

TV7 neliöb 24.11.-10.12.MJa

Viime vuonna kirkolliskokous päätti yksimielisesti muuttaa vaalitapaa siten, että arkkihiippakunnassa annettujen äänien painoarvo vähenee, äänioikeutettujen lukumäärä ei muutu. Muutos lisää kuitenkin muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutusta arkkipiispan vaalissa. Arkkipiispan ja muiden piispojen välistä työnjakoa tai sen perusteita ei muuteta.

Samalla kirkolliskokous päätti, että piispan vaalissa äänioikeus on hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valittujen maallikkojäsenten ja kirkolliskokoukseen valittujen maallikkojäsenten ja kirkolliskokoukseen valittujen maallikkoedustajien lisäksi myös kirkkohallitukseen valitulla maallikkojäsenellä. Kaikkiaan äänioikeus vaaleissa on 1525 henkilöllä.

Kirkon uudistetun vaalilainsäädännön mukaisesti Turun arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänten painoarvoa vähennetään vaalin tulosta laskettaessa, jotta muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus arkkipiispan vaalissa on vahvempi. Uudistuksen taustalla on arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävien ja niiden merkityksen kasvu.
Arkkipiispan vaaliin on tähän mennessä ilmoittautunut mukaan kaksi ehdokasta, kansanedustaja Ilkka Kantola ja tutkija Heli Inkinen. Virallisesti valitsijayhdistysten perustaminen ja ehdokasasettelu tapahtuu ajalla 25.9. – 27.11.2017.  Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat pitää jättää arkkihiippakunnan tuomiokapituliin viimeistään maanantaina 27.11.2017 klo 15.00.
Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käydään 8.2. 2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, vaalien toinen kierros käydään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 1.3.2018. Uusi piispa aloittaa virassaan saman vuoden kesäkuussa, kun nykyinen piispa jää eläkkeelle.