Keskustelu tasa-arvoisesta avioliitosta aiheutti mediakohun Virossa

 

Viron luterilaisen kirkon arkkipiispa Urmas Viilmi ihmetteli Facebook-päivityksessään lokakuun alussa, kuinka Viron kirkon pappi julkisesti ilmaisi hyväksyvänsä samaa sukupuolta olevien avioliitot, vaikka se on vastoin kirkon oppia. Kuva: Sari Savela

Viron luterilaisen kirkon arkkipiispa nuhteli pappia, joka kannatti televisiokeskustelussa samaa sukupuolta olevien avioliittoa. Ensimmäistä kertaa pappi ja kirkkoherra esitti julkisesti kirkon opetuksesta poikkeavan kannan.

Keskiviikkona 4.10.2017 Viron television ykköskanavan suositussa keskusteluohjelmassa Suut puhtaaksi oli aiheena tasa-arvoinen avioliitto. Keskusteluun oli kutsuttu myös kaksi Viron kirkon pappia, joilla on täysin erilainen käsitys tasa-arvoisesta avioliitosta. Toinen oli Tallinnan Jaanin seurakunnan pappi, konservatiivinen teologian tohtori Arne Hiob, joka opettaa myös Viron kirkon Teologisessa instituutissa, toisena Länsi-Viron Ristin seurakunnan kirkkoherra ja sairaalasielunhoitaja Annika Laats. 

Ohjelman alussa pantiin papit vastakkain ja kysyttiin heidän mielipidettään asiassa. Arne Hiob esitti kirkon kirkollikokouksessa vahvistetun kannan: Raamatun opetukseen perustuen kirkko ei hyväksy tasa-arvoista avioliittoa eikä anna tukea parlamanetissa käsittelyssä olevalle uudelle avioliittolaille. Annika Laats taas esitti täysin päinvastaisen kannan ja antoi tukensa tasa-arvoiselle avioliitolle ja esitti, että Viron kirkko voisi antaa siunauksensa näille avioliitoille. 

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Keskusteluohjelma päättyi illalla klo 23. Viron kirkon arkkipiispa Urmas Viilma oli jo ennen puoltayötä reagoinut kuulemaansa ja kirjoitti omalle Facebook-sivulleen pitkän kirjoituksen tapahtuneesta. Hän kiitti Arne Hiobia kirkon kannan arvokkaasta käsittelystä. Ennen kuin on taattu, että avioliittoa ja samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröintiä ei pidetä samanarvoisina eikä laki hämärrä avioliittokäsitystä, ei lakia voi hyväksyä. Piispa jatkoi, että Annika Laats herätti sekaannusta eikä kirkon pappina esittänyt kirkolliskokouksessa asiasta tehdyn päätöksen mukaista opetusta ja on ristiriidassa sen kanssa. Kuinka on mahdollista, että virkavalan tehnyt kirkon pappi ei kuuluta kirkon opetuksen mukaista opetusta, vaikka hän keskusteluohjemassa korosti, että on Viron kirkon pappi? Kirkon kanta on entinen: homoseksuaalinen käytäntö samoin kuin heteroseksuaalien avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat Jumalan tahdon vastaisia – ne ovat syntiä. Avioliitto on Jumalan säätämä miehen ja naisen välinen liitto. Syntiä on myös homoseksuaalien leimaaminen häpeämerkillä ja heidän vainoamisensa. 

Viron kirkon kanta samaa sukupuolta olevien avioliittoon ennallaan

Tapahtunut oli ainoa laatuaan Viron kirkossa. Vuonna 2009 kirkolliskokous teki päätöksen, että kirkko ei hyväksy samaa sukupuolta olevien parisuhdetta, ja samanlaisen päätöksen teki kaikkia Viron kirkkoja edustava Viron kirkkojen Ekumeeninen neuvosto. Tästä kannasta poikkeavia Tarton yliopiston teologisen tiedekunnan jas Viron kirkon Teologisen instituutin tohtorien kirjoituksia on kyllä esiintynyt. Vuonna 2011 kirjoittivat Vanhan testamentin professori Urmas Nõmmik ja Uuden testamentin professori Jaan Lahe pitkän kartikkelin, jossa liberaalin teologian perustein selittivät mustan valkeaksi ja pitivät homoseksuaalisia suhteita täysin luonnonmukaisina ja hyväksyttävinä. Tänä syksynä julkaistiin kirkon teologisen instituutin systemaattisen teologian professori Johann-Christian Põderin artikkeli, jonka  mukaan kristitty voi hyväksyä samaa sukupuolta olevien avioliitot, koska vain evankeliumi on muuttumaton, mutta eettiset käsitykset muuttuvat ajan mukana. 

Uutta Annika Laatsin tapauksessa oli se, että Viron kirkon seurakuntapappi ja kirkkoherra on julkisesti esittänyt selkeästi kirkon opetuksesta poikkeavaa opetusta pappisvalastaan huolimatta. Kirkkoherra Annika Laatsilta vaadittiin kirjallinen selvitys kirkkohallituksen marraskuun alussa 2017 pidettyyn kokoukseen. Uutta tapauksessa oli myös arkkipiispan salamannopea reaktio tapahtuneeseen: alle tunnissa oli kaikille luettavissa arkkipiispan kynästä Viron kirkon muuttumaton kanta samaa sukupuolta olevien avioliittoon.  

Mielenkiintoista tapauksessa oli se, että kirkko pääsi näkyviin mediassa. Sosiaalisessa mediassa keskustelu jatkui kauan, varsinkin kirkollisissa piireissä. Eestin kirkonvastaiset lehdet tekivät Annika Laatsista supertähden, jota ehdotettiin muun muassa seuraavaksi arkkipiispaksi. Eestin johtava päivälehti kirjoitti viikonvaihdenumeronsa pääkirjoituksessa, että kirkon arkkipiispa on toivoton tapaus, mutta on toivoa herättävää, että kirkossa on edes yksi ”inhimillinen pappi“, jonka mielestä tasa-arvoiset parisuhteet ovat täysin luonnollisia; Viron kirkossa on lähes 200 pappia. 

 Teksti Juha Väliaho