Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Keskusta säilyttänyt asemansa kolmesta suuresta eettisesti konservatiivisimpana

 

Keskustan arvolinjauksissa näkyy puolueen läheinen suhde herätysliikkeisiin. Puolueen johtoa pidetään kuitenkin liberaalina.Kuva:Vesa Lindqvist/Edusku

Kodin, uskonnon ja isänmaan puolustajana itseään markkinoinut kokoomus on vieraantunut arvoperimästään. Kokenut demaripoliitikko näkee kristillisyyttä puolueensa talous- ja sosiaalipolitiikassa.

Keskusta ja kokoomus ovat perinteisesti olleet kolmesta suuresta puolueesta eettisesti konservatiivisimpia ja suhtautuneet myönteisimmin kirkkoon ja kristillisyyteen, keskusta viime vuosikymmeninä kokoomustakin enemmän.

Etenkin moraalikonservatiivisuuden suhteen keskusta on säilyttänyt asemansa kolmikon perinteisimpänä. Puolue suhtautuu kielteisesti sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevaan aloitteeseen, samoin homoparien adoptio-oikeuden laajentamiseen heteroparien oikeuksia vastaaviksi. Keskustan edustajat olivat viime vuonna näkyvästi kaatamassa myös kokoomuslaisen opetusministeri Henna Virkkusen esitystä kouluissa annettavan oman uskonnon opetuksen osittaiseksi korvaamiseksi yleisellä uskontotiedolla.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Kokoomuksen viime kesän puoluekokous päätti paitsi pyrkiä oman uskonnon opetuksen lopettamiseen, niin myös ryhtyä edistämään sukupuolineutraalia avioliittolakia. Homoparien adoptio-oikeuden laajentamisesta puolue oli päättänyt jo aiemmin.

Myös SDP liputtaa avoimesti niin sukupuolineutraalin avioliittolain kuin homoparien täysimääräisen adoptio-oikeuden puolesta. Puolue on myös edelleen valmis selvittämään oman uskonnon opetuksen korvaamista uskontotiedolla.

Herätysliikkeiden vaikutus näkyy keskustassa

Kristillisdemokraattien veteraanipoliitikko, kansanedustaja Bjarne Kalliksen mukaan keskustan arvopohjaa on suojellut puolueen läheinen suhde herätysliikkeisiin, erityisesti lestadiolaisuuteen.

– Keskustan jäsenistössä ja luottamushenkilöstössä on paljon uskovia, jotka pitävät kristillisiä asioita tärkeinä, puhuvat niistä ja vaikuttavat puolueen linjaan. Varsinkin puolueen vanhoillislestadiolaiset kansanedustajat pitävät myös äänestystilanteissa aika hyvin kiinni omista näkemyksistään, Kallis arvioi.

Kokoomuksella on omat herätysliikevaikuttajansa, mutta puolueen arvomaailman muutos on silti ollut raju.

– Kokoomuksessa ja keskustassa on varmaan pitkälle sama tilanne siinä, että puolueesta löytyy arvokonservatiivisempaa ja liberaalimpaa väkeä. Meillä tilanne on kärjistynyt enemmän, koska liberaali puoli on ollut aktiivisempi näkemystensä eteenpäin viemisessä kuin keskustassa, arvioi ensimmäisen kauden kokoomuskansanedustaja, kunnallispolitiikassa pitkään mukana ollut lahtelainen Ilkka Viljanen.

Hänen mukaansa puoluejohdon lausunnot ja puoluekokousten linjaukset eivät kuitenkaan anna koko kuvaa kokoomuslaisten arvomaailmasta. Viljasen näkemys saa tukea Kotimaa-lehden vuosi sitten maaliskuussa toteuttamasta kyselystä, jossa yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista kokoomuskansanedustajista ilmoitti vastustavansa sukupuolineutraalia avioliittolakia. Keskustan kansanedustajista lakimuutosta vastusti reilut 80 prosenttia, demareista vain noin kolmannes.

”SDP:n johto historiallisen kristillismyönteinen”

Jos puolueiden kristillismyönteisyyttä mitattaisiin pelkästään puoluejohdon henkilökohtaisilla näkemyksillä, järjestys saattaisi kääntyä päälaelleen, arvioi pitkän linjan demaripoliitikko, eduskunnassa vuodet 1983-2003 istunut Marja-Liisa Tykkyläinen. Hänen mukaansa demarijohdon suhde kristillisyyteen on historiallisen myönteinen.

– Koko puheenjohtajisto tunnustaa kristillisiä arvoja, ja myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoma on ottanut julkisesti voimakkaasti kantaa kristinuskon puolesta.

Keskustaa liberaalimpien seksuaalieettisten näkemysten vastapainona SDP:stä löytyy Tykkyläisen mukaan aimo annos empatiaa vähäosaisia kohtaan. Puolue on muun muassa kolmesta suuresta ainoana ilmoittanut selvästi kannattavansa kehitysyhteistyömäärärahojen nostamista 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

– SDP:n politiikassa kristillisyys näkyy myös työssä syrjäytyneiden ja alas painettujen auttamiseksi, Tykkyläinen kehuu puoluettaan.