Kehitysmaiden lasten koulutustuki on välittänyt tukea maailman lapsille jo kolmen vuosikymmenen ajan

 

Nepalin syrjäisten vuoristokylien lapset osallistuvat pienestä pitäen kodin töihin. Ilman kyläkouluja heillä ei olisi mahdollisuutta koulunkäyntiin.

Noin kolmannes maailman väestöstä on lapsia. 86 prosenttia maailman lapsista asuu kehitysmaissa. 61 miljoonaa lasta maailmassa jää edelleen vaille peruskoulutusta.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana (1990-2010) kokonaan koulutuksen ulkopuolelle jäävien lasten määrä maailmassa on pudonnut 41 prosenttia eli 105 miljoonasta 61 miljoonaan. Kehitys on kuitenkin pysähtynyt vuoden 2008 jälkeen.
Koulukummitoiminnalle on yhä runsaasti tarvetta.

– Omassa kummitoiminnassamme näemme edelleen tärkeimmäksi lasten koulutuksen tukemisen, vaikka muitakin hyviä auttamistapoja on paljon ja niitä meiltäkin kysytään silloin tällöin. Koulutuksella saadaan aikaan kestävää kehitystä sekä yhteisöihin, joissa lapset elävät, että ajan myötä koko yhteiskuntaan, Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n (KLK) johtokunnan puheenjohtaja Pirjo Knuuttila toteaa.

Treen srk, neliöb 3.-16.4, MJa

– Olemme erittäin iloisia ja tyytyväisiä siitä, että voimme olla mukana tässä työssä ja vaikuttaa lasten ja perheiden hyvinvointiin siellä, missä tarve on suuri.

Knuuttila puhuu kokemuksesta. Työskennellessään Nepalissa 1990-2000-luvuilla hän toimi KLK:n yhteyshenkilönä ja näki paikan päällä koulutuksen tuoman muutoksen lasten ja perheiden elämässä.

Suoraa vaikuttamista

Suomessa toimii kymmeniä kummijärjestöjä, joiden tuki antaa kymmenille tuhansille kehitysmaissa asuville lapsille mahdollisuuden koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Maailmanlaajuisesti kummien antama kehitysapu on varsin merkittävä sekä kummikohteiden kyläyhteisöille että niissä asuville yksittäisille perheille ja lapsille. Koulutuksella on suora vaikutus elinolojen kohenemiseen.

KLK:n toiminta alkoi vuonna 1983. Kehitysmaissa työskennelleet Suomen Vapaakirkon lähetystyöntekijät näkivät kohdemaissaan huutavan puutteen varattomien perheiden lasten koulutuksessa. KLK syntyi ja kummitoiminnan yhteyshenkilöinä toimivat kussakin kohdemaassa työskennelleet Vapaakirkon lähetys- ja kehitysyhteistyössä palvelleet henkilöt. Nykyään KLK:n yhteistyökumppanit ovat kohdemaiden kristillisiä kansalaisjärjestöjä ja kirkkoja.

Nepal on toinen juhlavuoden pääkohteista

Juhlavuoden merkeissä KLK:lla on keräys, jonka tuotto käytetään muun muassa kyläkoulujen kehittämiseen Nepalissa. Nepalissa 90 % lapsista aloittaa koulun, mutta heistä 5. luokan suorittaa enää 76 %. Suurimpana esteenä koulunkäynnille tai syynä sen keskeyttämiselle on köyhyys. Lapsia, etenkin tyttöjä, tarvitaan työhön hankkimaan perheelle elantoa.

KLK:n nepalilaisen yhteistyökumppanin, Himalayan Community Development Centerin (HCDC), yhtenä hankkeena on koulujen kehittäminen Koillis-Nepalin vuoristoalueella, jossa vaikeakulkuisten yhteyksien päässä asuu lhomi-kansanryhmä. Tähän hankkeeseen käytetään myös KLK:n keräysvaroja.

Kyläkoulut siellä, kuten yleensäkin Nepalin syrjäseuduilla, ovat varustuksiltaan vaatimattomia ja opetuksen taso on usein heikko. Opettajat ovat matalasti koulutettuja, jotkut vain 10 luokkaa peruskoulua käyneitä. Luokkakoot ovat suuria ja poissaolot yleisiä. Kyläkouluissa on usein pelkästään alaluokat, eikä mahdollisuuksia jatkokoulutukseen ole. HCDC:n tavoitteena on saada kouluihin myös yläluokat.

Lisätietoja: www.klkry.net