Kirkko: Joutjärven seurakuntaneuvosto linjasi: Kohtaamispaikka saa lähteä seurakunnasta

Katajanokan kiinteistöjen myyminen vahvisti kirkon taloutta vuonna 2017

 

Kirkon talo Eteläranta 8 Helsinki. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Kirkkohallitus hyväksyi Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston toimintakertomukset vuodelta 2017 sekä Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tuloslaskelmat 1.1.–31.12.2017 ja taseet 31.12.2017.

Kirkon keskusrahastoon kuuluvat Kirkon yhteinen toiminta sekä Kirkon palvelukeskus. Kirkon eläkerahasto eriytettiin Kirkon keskusrahastosta vuoden 2016 alussa kirkon keskushallintouudistuksen yhteydessä.

Kirkon yhteisen toiminnan talous vahvistui vuonna 2017. Tilikauden ylijäämä oli 14,9 miljoonaa euroa. Tämä johtui erityisesti Helsingin Katajanokan kahdesta kiinteistökaupasta, jotka toteutuivat vuonna 2017. Investoinnit pienenivät vuonna 2017 ja olivat 1,5 miljoonaa euroa. Kirkkohallitus muutti Katajanokalta Etelärantaan.

Sansa neliöb 15.11.-15.12. MJa

Kirkon palvelukeskus vastaanotti vuoden 2017 alussa loput 100 uutta asiakasta. Näin ollen kaikki kirkon talousyksiköt ovat siirtyneet Kirkon palvelukeskuksen asiakkaiksi lakisääteisen siirtymäajan puitteissa. Vuosi 2017 oli palvelukeskuksen kuudes toimintakausi.

Kirkon eläkerahaston omaisuuden arvo oli vuoden 2017 lopussa 1,5 miljardia euroa. Kirkon eläkkeitä maksettiin kaikkiaan noin 202 miljoonaa euroa. Vanhuuseläkemenot kasvoivat 4,3 %. Huomioitavaa on, että työkyvyttömyyseläkemenot laskivat yli 6 %. Syynä pidetään muun muassa kirkon omaa työkykyä ylläpitävää varhaiskuntoutuskurssitoimintaa.

Kirkon viestintä