Kansanlähetys pysyy kirkossa

 

Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Timo Rämä

Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys muotoili kantansa kirkolliskokouksen päätökseen rukoilla samaa sukupuolta olevien pariskuntien puolesta. Kansanlähetyksen liittohallitus kokoontui 13.11. Ryttylässä ja keskusteli tuoreeltaan kirkolliskokouksen päätöksestä.

Liittohallituksen kannan välittivät puheenjohtaja Heimo Karhapää ja lähetysjohtaja Timo Rämä. Sen mukaan Kansanlähetys pysyy kirkon jäsenenä, mutta tarjoaa hengellisen kodin niillekin, jotka jättävät kirkon jäsenyyden.

Liittohallitus totesi, että kirkolliskokouksen päätös on Raamatun sanan vastainen. Sen johdosta kirkon ”hauras” ykseys on vaarassa rikkoutua.
Kansanlähetys vahvistaa omaa toimintaansa korostamalla opetuksessa luottamusta Raamattuun. Liike kannustaa ihmisiä opiskelemaan sitä pienryhmissä ja yksityisesti.

Dei Neliöb. 9.2.-3.3.

”Kunnioitamme kaikkia ihmisiä ja jatkamme pelastuksen evankeliumin ja Kristuksen julistamista kaikille lähellä ja kaukana; pyrimme siihen, että tämä työmme keskeisin sisältö saa enemmän tilaa yksilöiden tasolla ja yhteisesti liikkeessämme”, liittohallituksen kannanotossa todetaan.

Kansanlähetys korostaa herätysliikkeelle luonteenomaista hengellisen kodin merkitystä ja sitoutumista siihen.

”Nyt mennään huppu silmillä”

Lähetysjohtaja Timo Rämä ihmettelee piispojen ja juristien vakuuttelua siitä, ettei rukouspäätös ole oppiin perustuva kannanotto. Rämän mukaan käyty keskustelu osoittaa, että kirkko on entistä selvemmin jakautunut ja moniarvoinen. Hän uskoo, että päätös johtaa Kansanlähetystä entistä itsenäisempään toimintaan kirkon sisällä.

– Mielenkiintoista on nähdä, millaisen ohjeistuksen piispat tulevat antamaan. Miten vältetään se, ette rukouksesta muodostu erityistä kaavaa ja kasuaalitoimitusta, Rämä kysyy.

– Nyt mennään huppu silmillä askel kerrallaan kirkon liberaalien ja muun yhteiskunnan määräämässä suunnassa. Kirkko jatkaa maallistumisen ja yleisen mielipiteen myötäilyn linjalla, Rämä toteaa.

Vuonna 1967 perustettu Kansanlähetys toimii evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestönä.