Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kansanlähetyspäivien ajankohta määritellään uudella tavalla tulevaisuudessa

 
Kesän 2023 Kansanlähetyspäivien johtajat vasemmalta Sanna Myllärinen, Mauno ja Terhi Haverinen sekä Samuli Virtanen. Kuva: Philippe Gueissaz

Kansanlähetyspäivien ajankohta on ollut kesäjuhlille mitä parhain, mutta päällekkäisyyksien välttämiseksi haluttiin etsiä uutta mallia. Kesän 2023 tapahtuma sijoittuu kuitenkin heinäkuun ensimmäiseen viikonloppuun. Kuvassa tapahtuman johtajat vasemmalta Sanna Myllärinen, Mauno ja Terhi Haverinen sekä Samuli Virtanen. Kuva: Philippe Gueissaz

Kansanlähetyspäivien ajankohdan määrittely muuttuu tulevaisuudessa. Tapahtuma sijoitetaan nykyisen heinäkuun ensimmäisen viikonlopun sijasta suhteessa juhannukseen: Tulevaisuudessa kesäjuhla pidetään aina kaksi viikkoa juhannuksesta.

Kansanlähetyspäivät tulevat jatkossakin sijoittumaan useimmiten heinäkuun ensimmäiseen kokonaiseen viikonloppuun, mutta toisinaan viikkoa myöhemmin. Muutos tarkoittaa seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana sitä, että Kansanlähetyspäivät ovat neljä kertaa viikkoa myöhemmin kuin entisessä mallissa. Ensimmäinen vuosi, jolloin tapahtuma on uuden määrittelytavan mukaan muu kuin heinäkuun ensimmäinen viikonloppu, on vuonna 2027, jolloin Kansanlähetyspäivät pidetään 9.-11. heinäkuuta.

Lähetysjohtaja Daniel Nummela. Kuva: Noora Hakulinen
Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummela iloitsee siitä, että löydettiin ratkaisu, joka mahdollistaa sen, etteivät Kansanlähetyspäivät ja Evankeliumijuhlat sijoitu enää jatkossa samaan viikonloppuun. Kuva: Noora Hakulinen

Muutos johtuu Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummelan mukaan siitä, että Kansanlähetyspäivät ja Evankeliumijuhlat ajoittuvat samaan viikonloppuun noin 2 – 3 kertaa kymmenessä vuodessa.
−Koska monet työn ystävät ja talkoolaiset haluavat osallistua sekä Evankeliumijuhlille että Kansanlähetyspäiville, lähdimme keskustelemaan SLEYn kanssa siitä, miten juhlien ajankohdan voisi ratkaista niin, etteivät ne jatkossa olisi samaan aikaan, Nummela toteaa.

SRO neliöb. 10-16.6.

Kansalähetyspäivien ajankohta määriteltiin alun perin Ruotsissa asuvien kansanlähetysystävien pyyntöjen mukaan, jotka pitivät lomansa heinäkuussa. Ajankohta on ollut kesäjuhlille mitä parhain, mutta päällekkäisyyksien välttämiseksi Evankeliumiyhdistyksen ja Kansanlähetyksen johto halusi etsiä uutta mallia. Suomen Luterilaisella Evankeliumiyhdistyksellä on pitkä perinne järjestää kesäjuhlat viikko juhannuksesta. Nummela kertoo, että johtoryhmä kartoitti laajalti, mitä vaikutuksia Kansanlähetyspäivien ajankohdan uudelleen määrittely merkitsisi Kansanlähetyksen työlle sekä työn ystäville. Maaliskuussa johtoryhmä päätti uudesta mallista.
−Iloitsen siitä, että kykenimme löytämään ratkaisun, joka mahdollistaa sen, etteivät Kansanlähetyspäivät ja Evankeliumijuhlat sijoitu enää jatkossa samaan viikonloppuun. Onnistuneen lopputuloksen lisäksi koen, että myös yhteinen keskustelu asiasta SLEYn johtajien kanssa oli rakentavaa ja molemmin puolin toisen perinteitä kunnioittavaa. Yhteinen rukouksemme on, että mahdollisimman moni suomalainen löytäisi tulevina kesinä järjestöjemme kesäjuhlille.