Kaksi seurakuntaa käynnistää yhdessä valmentavan Life School pilotin nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi

 

Elli Meklin. Kuva: Nelly Tulimäki

Useat tutkimukset osoittavat, että nuorten mielenterveyden häiriöt ovat lisääntyneet korona-aikana merkittävästi. Joka viidennellä suomalaisnuorella on diagnosoitavissa oleva psykiatrinen häiriö, mutta vain pieni osa saa hoitoa.

Helsinkiläisen Fila Churchin ja Tamperelaisen Houm seurakunnan yhteistyössä kehittelemä Life School projekti käynnistyy tammikuussa. Life School on kuusi kuukautta kestävä elämän valmennuksellinen ohjelma, jonka tarkoituksena on lisätä nuorten ja nuorten aikuisten sisäistä hyvinvointia, vahvistaa nuorten elämänhallinnallisia taitoja, ja tätä kautta auttaa nuoria kehittymään ja kasvamaan ihmisinä.

Toinen Life Schoolin perustajista, Houm seurakunnan pastori Niklas Niemelä kertoo Life Schoolin tarjoavan samankaltaista tukea, jota nuori mahdollisesti kaipaisi terapiakäynneiltä: perustan olennaisesta elämän ymmärtämisestä, sekä käytännön työkaluja, joilla kestävän, ratkaisukeskeisen kasvun ja muutoksen tavoittelu on mahdollista.

Sansa neliöb. 3.5.-3.6. MJa

Samaa painottaa Life Schoolin suunnitteluryhmässä mukana oleva ja projektissa kouluttajana toimiva perheterapeutti Elli Meklin. Hänen mukaansa projektin tärkein anti tulee olemaan erityisesti ennaltaehkäisyn ja varustamisen näkökulma.

– Emme pyri emmekä pysty tuottamaan samankaltaista yksilöllistä toipumispolkua kuin terapiassa, vaan tarjoamme yleisluonteista tietoa elämänhallinnan ja sisäisen hyvinvoinnin kannalta tärkeistä teemoista, jotta nuoret saavat välineitä elämässä vastaantulevien asioiden kohtaamiseen.

Meklinin mukaan Life School voi toimia erityisen hyvin myös tilanteissa, joissa nuorella saattaa jo olla lieviä mielenterveyden häiriöitä, mutta jossa hän ei vielä ei kaipaa varsinaista terapiaa.

Suomen tilanne Pohjoismaiden synkin

Life School osuu toiminnallaan ajan hermoon, sillä tällä hetkellä mielenterveysongelmat ovat yleisin syy sille, miksi nuori, alle 30-vuotias ihminen jää Suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle. Mielenterveysongelmat aiheuttavat myös syrjäytymistä. Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja dosentti Anu Raevuori, sekä nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja professori Veikko Aalberg totesivat hiljattain omassa mielipidekirjoituksessaan, että jo ennen korona pandemiaa syrjäytyneiden nuorten osuus oli yli 15 prosenttia ikäluokasta. Muihin Pohjoismaihin verrattuna

Suomen tilanne on synkin. Nykyinen hoitojärjestelmä ei pysty vastaamaan hoidon tarpeeseen vaan kärsii puutteista, jotka fyysisten sairauksien kohdalla korjattaisiin heti.

Filan ja Houm-seurakunnan luotsaama Life School toteutetaan lähes kokonaan verkossa. Kuusi kuukautta kestävä ohjelma koostuu joka toinen viikko järjestettävistä tapaamisista, joista jokaisen alustaa tunnettu, oman alansa asiantuntija muun muassa psykologian, ihmisenä kasvun -ja kehittymisen osa-alueilta. Lisäksi jokainen osallistuja pääsee osaksi pienryhmää, joita johtavat koulutetut Life School valmentajat.

Elli Meklinin mukaan juuri pienryhmien hyöty toiminnassa tulee olemaan merkittävä.

Jos emme huolehdi nuortemme psyykkisestä hyvinvoinnista nyt, maksamme siitä kovan hinnan myöhemmin.

– Asioiden omaksuminen ja niiden kongnitiivinen prosessointi on tehokkaimmillaan silloin, kun nuoret pääsevät keskustelemaan opetuksista, sekä purkamaan ja jakamaan omia ajatuksiaan niistä. Uskon, että nuorten kannalta on hyvä huomata, että muutkin kamppailevat samojen asioiden kanssa, että kukaan ei ole näiden asioiden äärellä yksin.

Meklin itse luennoi projektissa nuorille varsin ajankohtaisista aiheista, kuten omasta identiteetistä ja sen vahvistamisesta, menneistä asioista toipumisesta, sekä pelkojen voittamisesta.

– Itse uskon, että nuorten ja nuorten aikuisten sisäisen hyvinvoinnin lisääminen ja itsetuntemuksen kasvattaminen ovat yksi seurakunnan tehtävä juuri tässä ajassa. Jos emme huolehdi nuortemme psyykkisestä hyvinvoinnista nyt, maksamme siitä kovan hinnan myöhemmin. Henkinen ja hengellinen hyvinvointi kulkevat aina käsi kädessä, Meklin summaa.

Life Schoolia ovat olleet mukana perustamassa ja kehittämässä Filan johtava pastori Johan Forsbäck, Houm seurakunnan pastori Niklas Niemelä, perheterapeutti ja kouluttaja Elli Meklin, sekä valmentaja ja pastori Harri Kankare.