Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kädenpuristuksen heikkous voi ennustaa kuolemanriskiä

 

Käden puristusvoima viestii terveydestä. KUVA: Wikipedia

Kädenpuristuksen analysointi voi olla helppo ja halpa keino ennakoida potilaan riskiä saada sydänkohtaus tai aivoinfarkti. Laajassa tutkimuksessa havaittiin, että mitä heikompi käden puristusvoima on, sitä todennäköisemmin ennenaikaiseen kuolemaan johtavia ongelmia on odotettavissa.

Lancet-julkaisussa tuloksista raportoivan kanadalaisen tutkijaryhmän seurannassa oli neljän vuoden ajan 140 000 henkilöä. Tutkittavat olivat 35-70-vuotiaita.

Tutkijoiden mukaan kädenpuristus vaikuttaa paremmalta ennenaikaisen kuoleman ennustajalta kuin verenpaineen mittaus. Tulokset pätivät, vaikka mukaan otettiin muita muuttujia kuten ikä, tupakointi ja alkoholinkäyttö.

IK-opisto Neliöb. 17.-30.6.

Mittaustuloksia täytyy kuitenkin yhdenmukaistaa, sillä kädenpuristuksen voimakkuus voi vaihdella henkilön koon, painon ja etnisen taustan mukaan.

 
Dei, retroäijät, artikkeliban 31.5.- (1/2)