Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Kääntymysten vastainen laki tiukentumassa pohjoisintialaisessa osavaltiossa

 

Himachal Pradeshin hindunationalistien hallitsemassa osavaltiossa on astumassa voimaan laki, joka kieltää ”pakotetut kääntymykset”. Uusi laki uhkaa uskonnonvapauden toteutumista monin tavoin.

Pääministeri Jai Ram Thakur totesi Himachal Pradeshin lainsäätäjille viime kuussa pitämässään puheessa kääntymykseen painostettujen määrän kasvaneen. Esittämättä todisteita väitteensä tueksi Thakur linjasi katolisen uutissivusto UCAN:n mukaan, että kehitys tulee pysäyttää aiempaa tiukemmalla lainsäädännöllä.

Merkittäviä tiukennuksia

KRS Krito 10.-23.6.

Vajaan seitsemän miljoonan asukkaan Himachal Pradeshin väestöstä kristittyjä on 0,18 %. Uuden lainsäädännön myötä kääntymisestä uskonnosta toiseen voi pahimmillaan seurata jopa viiden vuoden vankeusrangaistus. Avioliittoja, jotka johtavat kääntymykseen, ei myöskään tulla enää pitämään hallinnon näkökulmasta virallisina.

Uusi laki kieltää käännyttämisen, johon liittyy painostusta, pakottamista, houkuttimia tai muita vilpillisiä keinoja. Houkuttimena voi toimia esimerkiksi raha, työpaikka tai mahdollisuus ilmaiseen koulutukseen ja korkeampaan elintasoon. 

Heimotaustaisia henkilöitä, kastittomia daliteja, naisia tai vähemmistöjen edustajia käännyttäneet saattavat saada jatkossa kahdesta seitsemään vuotta kestävän vankeustuomion, mikä on huomattava tiukennus aiempaan lainsäädäntöön. Takaisinkäännytys sen sijaan on sallittua. Henkilöt tai organisaatiot, joiden tulkitaan rikkoneen kääntymysten vastaista lakia, eivät ole oikeutettuja ottamaan vastaan lahjoituksia tai muuta avustusta osavaltion sisä- tai ulkopuolelta. 

Uusi laki edellyttää lisäksi, että uskontoa vaihtavan henkilön tulee anoa lupaa kääntymykseen paikallisesta maistraatista. Vuonna 2012 Himachal Pradeshin korkein oikeus poisti lainsäädännöstä vastaavan asetuksen perustuslain vastaisena. Tuolloin tuomari Deepak Gupta totesi, että yksilöllä on omantunnon- ja uskonnonvapauden sekä uskonnon vaihtamisen vapauden lisäksi oikeus pitää uskontonsa salassa.

Uskonnollisia vähemmistöjä vastaan 

Himachal Pradesh on yksi kahdeksasta Intian osavaltiosta, joissa on hyväksytty uskonnollisten kääntymysten vastaisia lakeja. Koko Intian väestöstä kristittyjä on vain 4,8 %, eikä osuus ole tilastojen mukaan kasvamassa. Open Doorsin edustajan mukaan ei ole näyttöä, että kristityt käyttäisivät kyseenalaisia käännytyskeinoja. Kristityille ei ole myöskään langetettu tuomioita käännytyksistä, vaikka niitä koskevia pidätyksiä on tehty ja rekisteröityjä tutkintoja toteutettu runsaasti.  

Tilanne osoittaa kääntymyslakien todellisen, uskonnollisten vähemmistöjen vastaisen luonteen. Niiden kautta pyritään rajoittamaan vähemmistöuskontojen leviämistä, vaikka perustuslaki takaa uskonnonvapauden.

Käännyttämisen vastaisia lakeja säätäneissä osavaltioissa esiintyykin enemmän väkivaltaa uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan kuin muualla Intiassa. Open Doorsin edustaja toteaa, että jo kääntymisten vastaisen lain olemassaolo vaikuttaa vihamielisen ja suvaitsemattoman asetelman syntymiseen. Lainsäädännön synnyttämää pelko vaikeuttaa lisäksi uskon julkista ja yksityistä ilmaisemista.

 

FAKTOJA INTIASTA

  •   World Watch -listauksessa kristittyjen vaino kymmenenneksi vakavinta maailmassa
  •   Vainon pääsyynä uskonnollinen nationalismi
  •   Väkiluku noin 1,35 miljardia
  •   Hinduja väestöstä 72,5 %, muslimeja 14,4 %, kristittyjä 4,8 % ja heimouskontojen edustajia 3,8 %

Opendoors.fi/intia

Lue UCAN-sivuston uutinen

 
Open Doors neliömainos artikkelin jälkeen