Ihmisiä ja ilmiöitä: Miltä helvetti näyttää? – 700 vuotta sitten kirjoitettu kuvaus vaikuttaa yhä kristittyjen näkemyksiin Elämäntaito: Säännöllinen päivärytmi ja rutiinit tuovat vakautta ADHD-perheen arkeen

Jutta Urpilainen: ”Meidän päätöksentekijöiden vastuulla on katkaista eriarvoistumisen ja syrjäytymisen kierre”

 

Kuva: SDP

Vuoden alussa perustetun Nuori kirkko ry:n valtuusto kokoontui keskiviikkona 10.5. Allianssitalolle ensimmäiseen kokoukseensa. Puhetta johti kansanedustaja Jutta Urpilainen.

Valtuutetut keskustelivat sääntömääräisten asioiden lisäksi lasten ja nuorten osallisuuden lisäämisestä niin yhteiskunnassa kuin kirkossa. Valtuusto toivoi myös kuntien ja seurakuntien ryhtyvän entistä tiiviimpään yhteistyöhön tulevien sukupolvien asian ajamiseksi.

Nuoren kirkon valtuusto kannustaa kesäkuun alussa työnsä aloittavia kuntien luottamushenkilöitä arvioimaan päätöstensä lapsi- ja sukupolvivaikutuksia suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Päättäjien on saatava tietoonsa, mitä seurauksia tehtävillä päätöksillä on lasten hyvinvoinnille. Ennakkoarvioinnin tuloksista on raportoitava avoimesti ja otettava ne mukaan päätöksenteon perusteisiin.

Uuden Tien verkkolehti (ilmainen kuukausi)

“Monessa kunnassa tiukka taloustilanne pakottaa nyt vaikeisiin päätöksiin. Silloin on erityisen tärkeää ajatella tulevien sukupolvien etua ja pohdittava päätösten oikeudenmukaisuutta pitkällä aikajänteellä”, sanoo valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jutta Urpilainen.

”Lapsi- ja sukupolvivaikutuksia arvioimalla voimme tuoda päätöksentekoon myös niiden äänen, jotka eivät vielä itse pääse vaikuttamaan.”

Urpilaisen mukaan yhteiskunnan jatkuvasti kasvava polarisaatio vaikuttaa erityisesti lapsiin ja nuoriin, joiden eriarvoistuminen heijastuu esimerkiksi henkiseen ja fyysiseen terveyteen, tulevaisuuden opiskelu- ja työmahdollisuuksiin sekä tulevaisuususkoon.

”On meidän päätöksentekijöiden vastuulla katkaista tämä eriarvoistumisen ja syrjäytymisen kierre.”

Nuoren kirkon valtuusto korosti myös itse lasten ja nuorten kuulemisen ja osallistamisen tärkeyttä.

 

Aiheet