Jukka Keskitalo muistuttaa kirkon kannasta: Avioliittolakia ei tule muuttaa

 

Kirkon kansliapäällikkö Jukka Keskitalo. Kuva: Kirkon tiedotuskeskus.

”Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Kirkon kanta on, että avioliittolaki tulisi pitää nykyisellään.”

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo toistaa kirkon kannan juuri ilmestyneen Perusta-lehden haastattelussa.

Rekisteröidyn parisuhteen oikeudellisen aseman mahdolliset ongelmat tulisi hoitaa tuota parisuhdetta koskevaa lakia täsmentämällä, toteaa Keskitalo.

Keskitalon mukaan kirkko vaalii perinteistä avioliittokäsitystä ja pitää rekisteröityä parisuhdetta avioliitosta erillisenä instituutiona. Samalla kirkko korostaa kaikkien ihmisten ihmisarvoa ja muistuttaa, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvien loukkaaminen on lähimmäisenrakkauden vastaista.

Keskitalolta kysyttiin myös piispojen yhteys-teeseihin liittyen, onko odotettavissa jokin aloite, jolla pyrittäisiin estämään perinteisellä virkakannalla olevien ajautuminen kirkon ulkopuolelle. Piispat korostivat elokuussa julkaistuissa teeseissään, ettei ykseys edellytä kirkossa yksimielisyyttä. Vastauksessaan Keskitalo lainaa syrjintäkieltolainsäännöstä pohtineen työryhmän mietintöä vuodelta 2012. Mietinnössä ehdotettiin uuden työryhmän asettamista pohtimaan ”erilaisten teologisten painostusten” suojaa ja vähemmistössä olevien oikeutta toimia kirkossa oikeaksi katsomallaan tavalla. Keskitalon mukaan asian käsittely kuuluisi piispoille, mutta siinä ei ole tapahtunut edistystä.

Perheniemi neliöb. 1.9.- MJa

Perusta-lehden uuden numeron muissa artikkeleissa professori Jyrki Knuutila selvittää, mikä on kristillinen avioliittokäsitys, pääsihteeri Ville Auvinen pohtii totuutta ja valhetta eettisissä kysymyksissä ja Timo Junkkaala väittää, että teologit ja kirkko ovat osaksi itse syyllisiä maallistumiseen.

Perusta on Suomen Raamattuopiston, Suomen Teologisen Instituutin ja Opiskelija- ja Koululaislähetyksen julkaisema teologian aikakauslehti, joka ilmestyy kuudesti vuodessa.