Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Juhana Pohjola: Oulun kurinpitoasiamiehen päätös rohkaiseva

 

Juhana Pohjola on Luther säätiön dekaani

Luther-säätiön dekaani Juhana Pohjola pitää rohkaisevana Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöstä, jonka mukaan häntä koskeva kurinpitomenettely raukeaa.

Luther-säätiö aloittaa säännölliset messut vuoden 2011 alussa kolmella uudella paikkakunnalla.

Pohjolan ei Oulun tuomiokapitulin mukaan osoitettu syyllistyneen sellaiseen toimintaan, joka osoittaisi hänet sopimattomaksi toimimaan pappina.

Tosin tuomiokapituli kuitenkin katsoo, että Pohjolan toiminta Luther-säätiön palveluksessa aiheuttaa epäselvyyksiä kirkon piirissä, joten hänet kutsutaan kuultavaksi mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

– Hengellistä työtä tehdään koko ajan suurimman Tuomarin edessä ja ratkaisevaa on, että kerran häneltä saadaan vapauttava päätös, sanoo Pohjola itse.

– Mutta rohkaisevalta tuntui nähdä kurinpitoasiamiehen itsenäistä ajattelua ja rohkeutta vaativa päätös kirkkopoliittisessa paineessa.

Tuomiokapituli on vuonna 1999 antanut Pohjolalle oikeuden toimia pappina Luther-säätiön palveluksessa, mutta harkitsee nyt tuon oikeuden peruuttamista. Jos oikeus peruutetaan, Pohjolan työtä Luther-säätiössä ei lasketa papinviran hoitamisen veroiseksi kokemukseksi ja hän menettää äänioikeutensa kirkollisissa vaaleissa.

Uusia paikkakuntia tulossa

Tuomiokapituli on esittänyt Pohjolalle paljon kysymyksiä hänen suhteestaan Luther-säätiön piispaan Matti Väisäseen. Dekaani Pohjola on kertonut olevansa kaksoisroolissa, toisaalta Oulun tuomiokapitulin ja toisaalta Väisäsen alaisuudessa.

– Pappislupauksessani olen sitoutunut ennen muuta Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Oli kyse kenestä tahansa esimiehestä kukaan ei voi vaatia kuuliaisuutta ohi ja yli niiden.

– Jos ristiriitta syntyy Raamatun ja tunnustuksen vuoksi, niin evankelisluterilaisen kirkon pastorina olen velvoitettu seuraamaan sitä, joka puhuu Hyvän Paimenen äänellä.

Pohjola kertoo tietävänsä useita, jotka ovat hiljattain eronneet kirkosta ja liittyneet Luther-säätiön jumalapalvelusseurakuntien jäsenyyteen.

Säätiö on aloittamassa ensi vuoden alussa säännölliset messut kolmella eri paikkakunnalla, Lappeenrannassa, Vaasassa ja Pyhänkoskella.