Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Dominikaanisessa tasavallassa jopa 250 000 asukasta uhkaa karkotus Haitiin

 

Haiti on yksi maailman haavoittuvimmista maista.

Dominikaanisen tasavallan perustuslakiin ja maahanmuuttolakiin tehdyt muutokset vaikuttavat haitilaista alkuperää olevien elämään laajasti.

Lakimuutosten myötä arviolta jopa 250 000 Dominikaanisen tasavallan asukasta uhkaa karkotus Haitiin. Lukuun voi sisältyä ihmisiä, jotka ovat syntyneet Dominikaanisessa tasavallassa ja asuneet siellä koko elämänsä.

Tähän mennessä maasta on poistunut vapaaehtoisesti ja pakotettuna arviolta 17 000 ihmistä Haitiin. Lukuja on vaikea arvioida, mutta joka päivä lähtee noin tuhat ihmistä lisää.

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

Kirkon Ulkomaanavun Latinalaisen Amerikan ja Karibian alue-edustaja Uluç Baslanti pelkää, ettei Haiti kestä näin suurta maahanmuutoa sen tämänhetkisessä tilanteessa.

– Olosuhteet kuivuuden koettelemalla rajalla voivat helposti johtaa humanitaariseen kriisiin, sillä asianmukaisen sanitaation ja puhtaan veden puuttuminen voivat aiheuttaa tautien leviämistä erityisesti lasten ja vanhusten keskuudessa.

Haitin pelastuspalveluvirasto arvioi tällä hetkellä tilannetta.

Laki takautuvasti voimaan

Vuonna 2010 Dominikaanisen tasavallan perustuslakiuudistus sääti, syntyvän lapsen saavan kansalaisuuden vain, jos vähintään toinen vanhempi on virallisesti rekisteröity Dominikaanisen tasavallan kansalainen. Tätä ennen jokainen maassa syntynyt lapsi oli saanut kansalaisuuden.

Lainmuutos koski vain vuonna 2010 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia.  Dominikaanisen tasavallan perustuslakituomioistuin kuitenkin muutti vuonna 2013 päätöksellään lain koskemaan takautuvasti kaikkia vuoden 1929 jälkeen syntyneitä.

Rekisteröimättömille kansalaisille avattiin mahdollisuus kansalaisuuteen valtiojohtoisen ulkomaalaisten laillistamisohjelman kautta. Ohjelmaan rekisteröinti päättyi 17. kesäkuuta 2015.  Yli 180 000 ihmistä ei ehtinyt rekisteröityä määräaikaan mennessä, sillä lain täytäntöönpano oli puuttellista. Lisäksi ihmiset joutuivat hankkimaan kalliita dokumentteja rekisteröintiä varten.

Lähde: Kirkon Ulkomaanapu

Kuva: Pixabay / tpsdave