Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Järjestöjen vastaanottamissa testamenteissa harvoin riitaisuutta –  Testamentattu tavara taas voi aiheuttaa kuluja ja päänvaivaa

 

Jälkisäädöksessä eli testamentissa ihminen voi osoittaa omaisuuttaan toivomaansa suuntaan kuolemansa jälkeen. Yleishyödylliset yhdistykset on vapautettu perintöverosta. Kuvituskuva. (RV-arkisto) 

Testamenttilahjoituksilla voi olla suuri merkitys yhdistyksille, etenkin jos ne eivät saa kolehtivaroja tai tukea seurakuntien budjeteista.

Testamenteista puhumisen kynnys madaltuu, kun yhdistykset viestivät rinnakkain, Suomen Pipliaseuran viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari arvioi. 

– Kuolemasta puhuminen ei ole aina helppoa meidän kulttuurissamme. Kampanjassa on lähdetty siitä, että ne arvot, jotka ovat lahjoittajalle tärkeitä eläessä, voivat jatkua sen jälkeenkin. 

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

 

Mediassa on viime viikkoina ollut esillä Hyvätestamentti.fi-kampanjan mainontaa. Kampanjassa on kerrottu mahdollisuudesta tehdä testamenttilahjoitus kampanjassa mukana oleville järjestöille. 

Joukossa helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fidan, Herättäjä-Yhdistys, Kansanlähetys, Patmos Lähetyssäätiö, Suomen Lähetysseura ja Suomen Pipliaseura. 

 

Viestintä on hienovaraista, koska on kyse hienovaraisesta asiasta. 

 

Apulaistoiminnanjohtaja Jyrki Palmin mukaan testamentit ovat Fidalle tärkeitä. Niitä vastaanotetaan eri suuruisina vuosittain. 

– Joinain vuosina testamentteja on tullut useampi, mikä on nostanut tuloksen plussalle. Joskus taas niitä ei ole tullut, mikä on käytännössä vienyt meidät sinä vuonna miinukselle, Palmi kuvailee. 

Hyvätestamentti.fi-kampanjan organisoineen Vastuullinen lahjoittaminen ry:n mukaan yhteisöjen varainhankinnassa testamenteilla on noin 5–15 prosentin osuus. 

Yleishyödyllisten yhteisöjen ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksista perintöveroa, mikä voi osaltaan kannustaa testamentin tekijöitä. 

Vuonna 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan kiinnostavimpia testamenttilahjoittamisen kohteita ovat sairauksien hoito ja terveyden edistäminen (25 %), lasten ja nuorten hyvinvointi kotimaassa (23 %), luonnonsuojelu (21 %), vanhusten hyvinvointi kotimaassa (18 %), tiede ja koulutus (17 %) sekä eläinten hyvinvointi (17 %). 

Vastuullinen lahjoittaminen ry:hyn kuuluu noin 80 yleishyödyllisyysstatuksella toimivaa järjestöä. 

 

Lahjoittajan toiveita kunnioitetaan. 

 

Fidan saamissa testamenttilahjoituksissa raha on usein korvamerkittyä, eli se sisältää lahjoittajan toiveen varojen käytöstä. 

– Toivetta tietysti kunnioitetaan, Jyrki Palmi sanoo. 

– Toiveena saattaa olla, että varat ohjataan naisten ja lasten tai haavoittuvassa asemassa olevien auttamiseen tai esimerkiksi lähetystyöhön. 

 

Koska testamentin tehneellä on jälkisäädöksessään usein muitakin edunsaajia, kuten omaisia, on aina olemassa riski, että testamenttilahjoitus järjestölle herättää närää. Jyrki Palmi ei kuitenkaan muista, että lahjoitus Fidalle olisi johtanut esimerkiksi testamentin riitauttamiseen. 

– On tärkeää, että yhdistys ei itse mene lahjoittajan luokse kirjoittamaan testamenttia. 

Fida tarjoaa halukkaalle lahjoittajalle lakimiespalvelun ulkopuolisesta lakitoimistosta.  

– Testamentti tehdään ammattilaisen kanssa, emmekä puutu sen sisältöön. Lakimiehen velvollisuus on myös tarkistaa testamentin tekijän oikeustoimikelpoisuus. 

– Kerran testamentin tekemisestä Fidan hyväksi on myös luovuttu, koska lakimies arvioi, ettei siihen ole ollut edellytyksiä. 

Laki luettelee testamentin pätemättömyyden syiksi painostuksen tai laatijan ymmärtämättömyyden hyväksikäyttämisen sekä varsin tulkinnanvaraisesti sieluntoiminnan häiriön, tylsämielisyyden, tahdonheikkouden ja petollisen viettelyn. 

Laki ei edellytä esimerkiksi lääkärin lausuntoa testamentin tekijän henkisestä tilasta. 

 

Terhi Huovarin mukaan Hyvätestamentti.fi-kampanjassa kyse ei ole suoranaisesta varainhankinnasta vaan pikemminkin kynnyksen madaltamisesta puhua testamenttilahjoittamisesta. 

– Viestintä on hienovaraista, koska on kyse hienovaraisesta asiasta. 

– Eettisten testamenttivarainhankinnan periaatteiden mukaisesti kerromme rehellisesti tekemästämme työstä, siitä mihin testamenttivaroja käytetään, ja kunnioitamme lahjoittajan toiveita ja hänen tietosuojaansa. 

 

”Tyhjennykset” eivät ole aina tuottoisia 

Fida saattaa saada testamentin, jossa sille on osoitettu poisnukkuneen henkilön kodin irtaimisto. Aina tällainen lahjoitus ei kuitenkaan ole yhdistykselle kovin tuottoisa. 

– Lopputulos on saattanut olla se, että kuluja on muodostunut enemmän kuin irtaimistosta on eteenpäin myytäessä saatu varoja, Jyrki Palmi kertoo. 

Kuolinpesän tyhjennyksiä voidaan tehdä paikkakunnilla, joissa on Fidan myymälä. Ne hoidetaan Palmin mukaan ”kyselemättä”, jos kyseessä on testamenttilahjoitus. 

Jos taas kyseessä on enemmänkin omaisten toivoma loppusiivous, jossa arvokas tavara on jo pesästä poistunut, tilanne käydään arvioimassa. 

– Periaate on samanlainen kuin muissakin vastaavanlaisissa noutopalveluissa. Meidän on arvioitava, mikä on sellaista tavaraa, jonka kanssa jäämme plussan puolelle. 

Omaiset osaavat Palmin mukaan yleensä nähdä, mikä on Fidan kannalta mielekästä tavaraa lahjoitettavaksi.  

(AT)