Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Jaana Hallamaa ja Teemu Laajasalo asetettu ehdolle Helsingin piispanvaaliin

 

Teemu Laajasalo ja Jaana Hallamaa. Kuva: Kirkon kuvapankki

Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori, TT Jaana Hallamaa on toinen ehdokas Helsingin piispanvaalissa. Aiemmin ehdolle on asetettu Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo.

Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori, TT Jaana Hallamaa (s.1958), on toinen ehdokas Helsingin hiippakunnan piispanvaalissa. Valitsijayhdistys jätti vaaliasiakirjat tuomiokapituliin 24.3.2017.

Jaana Hallamaa vihittiin papiksi vuonna 1993. Hänen työuransa on käsittänyt useita yliopistotehtäviä. Teologisen tiedekunnan sosiaalietiikan professorina Hallamaa on toiminut vuodesta 2002. Hallamaa on myös kirkolliskokousedustaja.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Helsingin Kallion seurakunnan kirkkoherra, KT, TM Teemu Laajasalo (s. 1974), asetettiin ehdokkaaksi Helsingin hiippakunnan piispanvaaliin jo aiemmin. Valitsijayhdistys jätti vaaliasiakirjat tuomiokapituliin 15.3.2017.

Teemu Laajasalo vihittiin papiksi vuonna 1997. Kallion seurakunnan kirkkoherrana hän on toiminut vuodesta 2013. Virkansa ohella hän toimii myös Helsingin seurakuntayhtymän johtajana. Laajasalon uraan kuuluu muun muassa tutkijan töitä, Agricolaliikkeen johtotehtävä sekä tv- ja radiotöitä.

Ehdokasasettelu alkoi 15.3. ja päättyy 15.5.2017 klo 16. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjaan tarvitaan ehdokkaan suostumus sekä vähintään 30 äänioikeutetun valitsijan esitys.

Vaalit käydään 16.8.

Helsingin piispanvaalissa äänioikeutettuja on lähes 1800. Äänioikeutetuista puolet on Helsingin hiippakunnan pappeja ja lehtoreita, toisen puolen muodostavat maallikkoäänestäjät. Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Helsingin hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot ovat valinneet loput äänioikeutetut suhteessa seurakuntien jäsenmääriin.

Helsingin piispanvaalin ensimmäinen kierros järjestetään rovastikunnittain 16.8. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta annetuista äänistä, toinen äänestyskierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 1.9.

Uusi piispa vihitään virkaansa 12.11. Helsingin tuomiokirkossa. Hän aloittaa virassaan 1.11., jolloin nykyinen Helsingin piispa Irja Askola jää eläkkeelle.