Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Iso-Britanniassa lapsille ja nuorille hormonihoitoja tarjoava Tavistock-klinikka suljetaan lapsille vaarallisena

 
liitutaululla-piirroskuva-tasapainoilevasta-hahmosta

Kuvituskuva: Istockphoto

Sukupuolidysforiasta kärsiville nuorille hormonihoitoja tarjonnut klinikka on määrätty suljettavaksi, sillä sen pelätään vahingoittaneen tuhansia lapsia.

Kuluneen vuoden aikana valtavan määrän kritiikkiä osakseen saanut Tavistockin klinikka on ollut toiminnassa lähes 30 vuotta. Viime kuukausina klinikan tarjoama GIDS (Gender Identity Development Service) on ollut tutkinnan alla lukuisten aktivistien, vanhempien ja potilaiden syytettyä klinikkaa lasten hoputtamisesta aloittamaan hormonihoidot oletetun sukupuolidysforian takia. Sukupuolidysforiasta kärsivä lapsi kokee vierautta omasta sukupuolestaan.

Kritiikin kärki kohdistuu siihen, että Tavistockin klinikka on tarjonnut sukupuolidysforiasta kärsiville lapsille ja nuorille hormonihoitoja ilman minkäänlaista sukupuoli-identiteetin syvällisempää kyseenalaistamista taikka mielenterveyspalveluita. Joidenkin nuorten kohdalla hormonihoidot on aloitettu välittömästi ensimmäisen käynnin myötä.

Perheniemi neliöb. 13.-19.5.

Lopullinen sulkemispäätös perustuu erityisesti lastenlääkäri Hilary Cassin kirjoittamaan riippumattomaan raporttiin jossa todetaan, että klinikan henkilökunnalla ei ole ollut tarpeeksi ymmärrystä siitä, miksi ja miten potilastyypit ovat muuttumassa, ja että useiden lasten ja nuorten hormonihoitojen aloittamiseksi ei ole ollut tarpeeksi kliinisiä todisteita. Hormonihoitoja oli raportin mukaan aloitettu jopa alle 10-vuotiaille lapsille.

Lisäksi Cass painottaa, että henkilökunnalta on jäänyt huomaamatta muita terveysongelmia, jotka ovat vaikuttaneet mahdolliseen sukupuoliahdistukseen. Cassin mukaan on äärimmäisen tärkeää, että lapset ja nuoret, jotka kyseenalaistavat sukupuoli-identiteettiään tai kärsivät sukupuolidysforiasta ja jotka tarvitsevat tukea terveydenhuollosta, saavat korkeatasoista, heidän tarpeitaan vastaavaa ja turvallista, kokonaisvaltaista ja tehokasta hoitoa.

Alkuperäisiin ongelmiin ei puututtu

Klinikalla aiemmin työskennellyt psykiatri David Bell kertoo BBC:lle antamassaan haastattelussa pitävänsä klinikan sulkemista hyvänä asiana. Hänen mukaansa välittömien hormonihoitojen sijaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin tarvittaisiin lisää rahoitusta.

– Joidenkin lasten ongelmat moninkertaistuvat heidän joutuessaan elämään väärän hoidon kanssa, kun alkuperäisiin ongelmiin ja sukupuoliahdistusta lisänneisiin asioihin, kuten mahdolliseen traumaan, masennukseen tai autismiin ei ole puututtu, Bell toteaa.

                      Myös klinikan entinen potilas Keira Bell (ei sukua klinikan entiselle psykiatrille) on ottanut julkisuudessa kantaa lopettamispäätöksen puolesta. Bell aloitti hormonihoidot Tavistockin klinikalla 16-vuotiaana. Myöhemmin hän muutti mielensä halustaan muuttua naisesta mieheksi ja sanoo haastattelussaan, että klinikan olisi hormonihoitojen aloittamisen sijaan pitänyt haastaa häntä enemmän hänen päätöksestään muuttaa sukupuoltaan.

Bell kertoo BBC Radio 4 World at One -kanavalle antamassaan haastattelussa seuraavasti: ”Kärsin vakavasta ahdistuksesta teini-ikäisenä.  Oikeastaan ​​olisin tarvinnut vain mielenterveydellistä tukea ja terapiaa kaikkeen siihen liittyen, mitä olin käynyt elämässäni läpi.”

Ideologinen lähetysmistapa leimannut hoitoa Suomessa

Kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan Iso-Britannian perusteellinen selvitys sukupuolidysforiasta kärsivien hoitovirheistä, sekä päätös Tavistocin klinikan sulkemisesta on merkittävä herätys myös muille läntisille maille, kuten Suomelle.

– Sukupuolidysforian hoitoa on leimannut viime vuosina ideologinen lähestymistapa, jossa hoitomuotojen kriittiselle tarkastelulle ei ole annettu tilaa. Lastenpsykiatrian ammattilaisilta on tullut viestejä, joissa on kerrottu ideologisten etujärjestöjen painostuksesta, millä on onnistuttu hiljentämään tieteellistä arviointia ja avointa keskustelua, Räsänen toteaa.

                   Tilastot osoittavat, että samoin kuin Iso-Britanniassa, niin myös Suomessa sukupuolen vaihdosta vaativien, etenkin murrosikäisen tyttöjen määrä on viime vuosina räjähdysmäisesti kasvanut. Räsäsen mukaan ilmiön takana ovat sukupuolivähemmistöjen edunvalvojien agitoimat nettiyhteisöt.

– Sukupuolidysforiaa on lähestytty ajatuksesta ”väärään sukupuoleen syntymisestä”, joka edellyttäisi lääkkeellisiä ja leikkauksellisia hoitoja. Mielenterveyden ja neuropsykiatriset ongelmat ovat jääneet tämän varjoon, Räsänen sanoo.

Räsäsen ajatukset korreloivat vahvasti Cassin raportin kanssa, jonka mukaan mielenterveyspalveluilla pitäisi olla vahva rooli niiden nuorten hoidossa, jotka kärsivät sukupuolidysforiasta. The Timesin haastattelemat lakiasiantuntijat sanovat, että uhkana on tällä hetkellä syytteiden tulva, kun potilaat, jotka eivät koe saaneensa oikeanlaista hoitoa, haastavat GIDS hoitoja tarjonneen klinikan oikeuteen.

Selvitys hoitojen tarpeellisuudesta aiheellinen myös Suomessa

Suomessa on tällä hetkellä kaksi sukupuolidysforiaan keskittynyttä klinikkaa. Ne sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. Poliklinikoilla jopa 13-vuotiaat nuoret ovat voineet jo saada niin sanottuja hormoniblokkereita, joiden pitkäaikaisvaikutuksista nuoren kasvuun ja kehitykseen ei ole riittävää tieteellistä näyttöä. Räsäsen mukaan olisikin tärkeää, että Suomessa tehtäisiin vastaava selvitys hoitojen tarpeellisuudesta.

– Lasten ja nuorten murrosiän jarrutukseen käytettäviä lääkkeitä määrätään alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poiketen (ns. off label -käyttö). Alun perin näitä lääkkeitä on kehitetty muun muassa eturauhassyövän, endometrioosin ja ennenaikaisen puberteetin hoitoon. Sen lisäksi niitä käytetään seksuaalirikollisten kemiallisessa kastraatiossa, Räsänen kertoo.

                      Erityisen ongelmallisena Räsänen pitää sitä, että Suomessakin nuoruusiän hämmennyksessä eläviä on kehotettu pohtimaan, johtuisivatko ongelmat väärään sukupuoleen syntymisestä.

– Asia on ajankohtainen, sillä eduskunnassa on käsiteltävänä pian hallituksen esitys siitä, että sukupuolen juridisen vaihdoksen voisivat täysi-ikäiset saada ilman mitään lääketieteellistä selvitystä. Samoin käsittelyssä on ”Oikeus olla” -kansalaisaloite, jossa vaaditaan samaa myös alaikäisille, Räsänen toteaa.

                      Hän toivookin, että hallitus perehtyisi huolella Iso-Britannian linjauksiin, jotta Suomessa voitaisiin nykyistä paremmin kohdata apua tarvitsevat nuoret ja välttyä virheiltä, jotka aiheuttavat pahimmillaan elinikäisiä vaurioita.

                      Iso-Britanniassa lasten ja nuorten hormonihoitoja ei olla kokonaan lopettamassa, vaan ne pyritään jatkossa siirtämään keskitetysti NHS:n valvontaan, jotta haavoittuvien lasten ja nuorten potilaiden tilanne voitaisiin arvioida huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Lähteet:

https://www.bbc.com/news/uk-62335665

https://www.theguardian.com/society/2022/jul/28/nhs-closing-down-london-gender-identity-clinic-for-children

https://cass.independent-review.uk/

https://www.theweek.co.uk/news/science-health/957525/tavistock-clinic-closure-trans-rights-debate

https://www.thetimes.co.uk/article/tavistock-child-gender-clinic-forced-to-close-over-safety-fears-2gfj325lt