Isä Mihail Atamanovin urakka päätökseen – Udmurtinkielinen Raamatun käännöstyö valmistui

 

Isä Mihail Atamanov ja projektin eksegeettinen tarkastaja suomalainen Maria Kartano. Kuva: Suomen Pipliaseura.

Venäjän alueella asuvista suomen kielisukulaisista udmurtit on ensimmäinen sukukansa, joka on saanut Raamatun omalla äidinkielellään. Udmurtinkielisen raamatunkäännöstyön valmistumista juhlittiin viime perjantaina Iževskissä.

Udmurtinkielinen raamatunkäännöstyö saatiin valmiiksi, kun viimeiseksi käännetyt apogryfikirjat julkaistiin perjantaina. Udmurtinkielisen Raamatun käännöstyö on kestänyt kaksi vuosikymmentä. Uusi testamentti julkaistiin vuonna 1997 ja Psalmit vuonna 1999. Koko Raamatun julkaisujuhlia vietettiin vuonna 2013. Nyt käännöstyö on valmis.

Raamatunkäännöstä juhlittiin valtiollisesti Iževskissä perjantaina. Raamatunkääntäjä ja ortodoksipappi Isä Mihail Atamanov sai  Udmurtian kunniakansalaisuuden. Isä Mihail on ahertanut käännöksen parissa lähes 30 vuotta.

SRO-ARK, neliöb. 18.7.-14.8. MJa

 

Venäjän alueella asuvista suomen kielisukulaisista udmurtit on ensimmäinen sukukansa, joka on saanut Raamatun omalla äidinkielellään. Udmurtiassa raamatunkäännöstyö muodostui eräänlaiseksi kansanliikkeeksi, sillä paikalliset ovat keränneet varoja Raamattujen painattamista varten vuodesta 1991, kun Markuksen evankeliumin käännös valmistui. Udmurtit ovat olleet ahkeria sanan lukijoita, sillä Uuden testamentin painos loppui kesken.

 

Udmurtteja asuu eri puolilla Venäjää, mutta pääosin he elävät autonomisessa Udmurtian tasavallassa Keski-Venäjällä. Lisäksi udmurtteja asuu erityisesti Baškortostanin (Baskiria) tasavallassa. Udmurtteja on noin 550 000 ja heistä reilu 300 000 puhuu udmurttia. Vähemmistökieliä on kaikkiaan noin sata.

 

Suomen Pipliaseura on tukenut jo viisitoista vuotta Raamattu Suomen suvulle -hanketta, jonka tavoitteena on kääntää Raamattu tai jokin sen osa 12 Venäjän federaatiossa käytettävälle suomen sukuiselle vähemmistökielelle tai sellaisen päämurteelle.  Hanke aloitettiin virallisesti vuonna 2001, ja sen arvellaan päättyvän vuonna 2023. Suurin osa eri sukukielten raamatunkäännöksistä on jo valmistunut, ja hanke on päättymässä. Käännöksistä ovat kesken enää niittymarin, komin ja ersämordvan käännökset, joista viimeisimmän, niittymarin arvellaan valmistuvan vuoteen 2023 mennessä.