Intia: Kristityt dalitit kehottavat hallitusta antamaan heille virallisen kastijärjestelmän ulkopuolelle jäävän ihmisryhmän statuksen

 

Intian dalit-kastin kristityt jäsenet ovat pyytäneet hallitusta antamaan heille ja muslimille virallisen kastijärjestelmän ulkopuolelle jäävän ihmisryhmän statuksen.

Syyskuun lopulla pidetyn kokouksen jälkeen dalit-kristittyjen kansallisneuvosto kehotti hallitusta tukemaan korkeimmassa oikeudessa vetoomusta, joka voisi poistaa heidän ulkopuolelle jättämisensä sosiaalietuusjärjestelmästä.

Toisin kuin muut dalit-ryhmät, muslimeilla ja kristityillä ei ole virallista kastijärjestelmän ulkopuolelle jäävän ihmisryhmän asemaa, joten heillä ei ole pääsyä perustuslailliseen turvaan koulutukseen ja työllisyyteen liittyvissä asioissa [IDSN]. Korkeimmassa oikeudessa vuonna 2004 nostettu tapaus riitautti tämän lain perustuslainmukaisuuden sen perusteella, että tämä vuoden 1950 presidentin määräyksestä alkunsa saanut laki oli syrjivä. Elokuussa tuomioistuin myönsi lopulta suullisen käsittelyn asiassa [World Watch Weekly, no 21].

Karas-Sana Neliöb. 22.-28.4.

”Oikeusministeri Ranganath Mishran komissio antoi myönteisen suosituksen tapaukseen liittyen, mutta hallitus ei ole vielä noudattanut suositusta”, sanoi NCDC: n tiedotusvälineiden koordinaattori Dhirendra Nath Sabhapati.

Kansallinen uskonnollisten ja kielellisten vähemmistöjen toimikunta suositteli hallitukselle vuonna 2009 antamassaan kertomuksessa, että virallisen kastijärjestelmän ulkopuolelle jäävän ihmisryhmän status ei enää liittyisi uskontoon ja vuonna 1950 annettu määräys [Times of India] mitätöitäisiin.

Open Doorsin edustaja oli tyytyväinen korkeimman oikeuden päätökseen pitää suullinen käsittely pitäen sitä pienenä mutta tärkeänä askeleena.

Ketkä ovat dalitit?

Intian yhteiskunta koostuu neljästä kastiryhmästä, joiden ulkopuolella olevia ryhmiä kutsutaan daliteiksi. He ovat ”koskemattomia”, jotka elävät köyhyydessä ja usein erillään muista kasteista. He yrittävät ansaita elantonsa työskentelemällä vähiten arvostetuissa tehtävissä, ja kohtaavat syrjintää ja häirintää jokapäiväisessä elämässään. Lasten kohdalla syrjintä koulussa johtaa muun muassa korkeaan koulunkeskeyttäjien määrään. Dalitien arvioidaan joutuvan 18 minuutin välein rikosten uhreiksi.

Kristityt ja muslimi -dalitit ovat kaksi kertaa muita haavoittuvampia, koska heiltä puuttuu edelleen sosiaaliedut. Dalit-naiset ovat kolminkertaisti haavoittuvia kastinsa, taloudellisen tilanteensa ja sukupuolensa vuoksi.

Vaikka noin kolmasosaa Intian kristittyistä (noin 20 miljoonaa) pidetään daliteina, hallitus väittää, että heitä ei ole olemassa. Syynä on, että dalit-kristittyjä tai muslimeja ei voi olla, koska kumpikaan uskonto ei noudata kastijärjestelmää.

 
Open Doors neliömainos artikkelin jälkeen