Yleinen: Arvio: Joulun ihme valkokankaalla 

Inkerin kirkon teologinen instituutti pääsi pannasta

 

Venäjän oikeusministeriö julkaisi lokakuussa 2008 listan lakkauttamisuhan alla olevista uskonnollisista järjestöistä. Ministeriön mukaan järjestöjen toiminnasta ei ollut lähetetty viranomaisille niiden pyytämiä tietoja. Tuolla listalla olivat myös Inkerin kirkko sekä Kelton teologinen instituutti.

Inkerin kirkon ylläpitämä Kelton teologinen instituutti on saanut pitkään odottamansa koulutuslisenssin elokuussa 2010 viideksi vuodeksi eteenpäin.

Inkerin kirkko poistettiin listalta jo keväällä 2009, mutta teologisen seminaarin tilanne oli kuitenkin monimutkaisempi. Seminaarin toiminnan laillisuus ja asianmukaisuus tarkastetiin neljä vuotta sitten, jolloin todettiin, että Keltossa annettu koulutus vaatii lisenssin, jota ei ollut hankittu koska silloin elettiin vapaampaa aikaa eikä sitä välttämättä vaadittu.

Lisenssin hakuprosessi oli hankala. Prosessin aikana jouduttiin neuvottelemaan opettajakunnan pätevyydestä ja loppujen lopuksi lain pykäliä voitiin soveltaa niin, että vaadittu opettajalista saatiin.

Ajatushautomo Kompassi Neliöb. 13.11.-10.12. MJa

Rakennusten rekisteröiminen koulutuskeskuksen omaisuudeksi kesti puolestaan puoli vuotta. Ruokailun järjestäminen vaati myös oman sertifikaatin ja terveysviranomaisten tarkastukset ja luvat. Oma lukunsa oli palotarkastus vaikka rakennukset olivat uusia ja säännösten mukaan tehtyjä. Neuvottelujen jälkeen siinä tehtiin myönnytys.

Asiapapereiden toimittaminen lisenssitoimistoon Moskovaan vaati myös monia vaiheita ja koulutuskeskusta uhkasi sulkeminen, työntekijöiden irtisanominen ja suuret taloushuolet. Lyhytseminaareja olisi voitu järjestää, mutta kirkon kehittymiselle tärkeä teologinen koulutus olisi jäänyt vaille statusta.

Prosessi kesti siis kaksi vuotta, mutta nyt teologinen instituutti voi vapaasti suunnitella ja kehittää tulevien vuosien koulutusohjelmiaan. Sekä piispa Aarre Kuukauppi että teologisen instituutin dekaani Aleksandr Prilutskij iloitsevat siitä, että nyt on rauha toimia. Instituutissa aletaan suunnitella uutta maisteriohjelmaa. Instituutti tarvitsee uusia professoreita ja uusia kirjoja kirjastoonsa.

Suunnitelmissa on myös luoda suoria kontakteja ulkomaisiin yliopistoihin ja kehittää kahdenkeskistä yhteistyötä. Tällainen yhteistyö on suunnitteilla esim. Joensuun yliopiston teologisen tiedekunnan kanssa.

 
Artikkelibanneri perussanoma