Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

”Ilmastomuutoksen ongelmien juuret ovat elämäntavoissa”

 

Kuva: Tiinamariia Suopajärvi

Luonnontieteilijöiden ja teologien keskusteluryhmä julkaisi tänään kannanotton koskien ilmastonmuutosta.

Ryhmän mielestä ilmastonmuutokseen tulisi suhtautua vakavasti tieteessä, taloudessa, politiikassa, sekä eri uskontojen ja maailmankatsomusten piireissä.

”Ongelmien juuret ovat elämäntavassa, joka perustuu siihen, että jatkuvasti halutaan lisää aineellista hyötyä. Tarvitaan todellisuuskäsityksen muutosta, jossa elämän mielekkyys syntyy pikemminkin merkityksellisistä suhteista toisiin ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen. Määräävänä arvona tulee olla kestävä kehitys, ei taloudellinen kasvu” kannanotossa kirjoitetaan.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Ryhmä nostaa kannanotossaan esiin joitain asioita, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Heidän mielestään esimerkiksi energiapolitiikkaa olisi uudistettava. Heidän mukaansa tulisi myös luoda taloudellinen malli, jossa kasvu ei ole ristiriidassa ympäristön hyvinvoinnin kanssa.

”Koko ympäröivä luonto ja ympäristö, missä elämme, on viime kädessä Jumalan lahjaa. Se tarkoittaa sitä, että kunioittaaksemme tätä Jumalan lahjaa, me emme voi käyttää sitä hyväksemme itsekkäästi miten haluamme” Espoon Piispa Tapio Luoma kommentoi asiaa kannanoton yhteydessä julkaistulla videolla.

”Käytännössä on aikaa tehdä merkittäviä muutoksia muutama kymmenen vuotta, maksimissaan 35-40 vuotta” varoittaa akatemiaprofessori Markku Kulmala toisella videolla. Luoma ja Kulmala toimivat ryhmän puheenjohtajina

Keskusteluryhmään kuuluu 17 luonnontieteilijää ja teologia, jotka keskustelevat erilaisista tieteenaloja yhdistävistä aiheista. Ryhmää eniten puhuttanut eettinen kysymys on koskenut ilmastonmuutosta.