Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Ikonimaalaus on hiljentymistä suuren Jumalan edessä

 

Alarik Corander työhuoneessaan. Kuva: Jani Laukkanen.

Ikoni tehdään rukouksella juuri rukousta varten. Ikonimaalarin tehtävänä on olla omalla panoksellaan rakentamassa kirkon opetusta.

– Samalla jokainen ikoni on ainutkertainen, koska se on käynyt läpi luomisprosessin, Alarik Corander määrittelee.

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan hallintokappalaisena toimiva Corander on harrastanut ikonimaalausta kahdeksan vuoden ajan. Lisäksi hän pitää muille maalareille ikonien teologiaan ja sisältöön liittyviä opetushetkiä. Corander toteaa, että jokaisen maalattavan ikonin mallina on jokin aiemmin tehty ikoni. Kuvan pitää liittyä kirkon traditioon sekä kuvata henkilöä tai tapahtumaa, joka liittyy uskoon tai historiaan. Ikoni ilmentää kirkon uskonnäkemystä ja tekijän omaa uskonelämää.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

– Jokainen jolla on kutsumusta ikonimaalaukseen, voi maalata ikoneja. Tämä edellyttää kuitenkin tradition kunnioittamista ja siihen sitoutumista. Ikonimaalari on tutustunut ennalta maalaamaansa ikonin aiheeseen ja miettinyt miten se toteutetaan.

– Maalatessa ajatukset ovat aiheessa ja mieli pidetään avoimena Jumalan puhutellessa. Ikonimaalari oppii kirkon sanomasta ja sen välittäjien elämänvaiheista. Ikonissa henkilökohtainen luovuus näkyy väreissä ja sommittelussa. Ikonien rikas symboliikka vaatii niiden katsomista uskon kuvina eikä vain taideteoksina.

Corander muistuttaa ikonimaalauksen olevan osa kristikunnan yhteistä traditiota.

– Olen itse sitoutunut evankelis-luterilaisen kirkon opetukseen ja uskoon. Maalaamani ikoni on silloin oman uskonnäkemykseni mukainen. Ikonimaalausta vieroksuville muistuttaisin luterilaisesta kirkkotaiteesta. Lähes jokaisessa kirkossa olevat alttaritaulut ovat ikonien tavoin näkyvää sanaa, joka julistaa puhutun rinnalla.

Lue Elämä-lehdestä 10/2016 lisää siitä, miten usko näkyy arjessa.

 
Artikkelibanneri perussanoma

Aiheet