Elämäntaito: Arkkipiispasta kuoriutuu duettolaulaja ja radiojuontaja ­­– Dei Plussaan tuleva uusi podcast-sarja on poikkeuksellinen avaus

Ikaalisten ArvoAreena puolustaa kristinuskoa

 

Pirkko Hakkaraisen (edessä) ja Anne Thilin organisoima seminaari järjestetään Juhlatalo Rahkolassa. Kuva: Erja Taura-Jokinen

Kaksi seurakunnan vapaaehtoista, Pirkko Hakkarainen ja Anne Thil, halusivat kesätapahtumien sarjaan kristinuskoa esille tuovan seminaarin – ja ryhtyivät aktiivisiksi. Tulos kuullaan heinäkuun viimeisenä sunnuntaina.

Pirkanmaalla sijaitseva Ikaalinen tarjoaa tänä suvena tapahtumien ystäville mm. kymmenistä eri ohjelmista koostuvan Rahkolan kesän. Siihen sisältyvä ArvoAreena järjestetään nyt ensi kertaa.

Neljän tunnin seminaarissa puhujina ovat valtiotieteen tohtori Jouko Jääskeläinen, filosofian tohtori Markku Luoma sekä valtiotieteiden ja kasvatustieteiden tohtori Tapio Puolimatka.

Perheniemi neliöb. vkot 21-22. MJa

ArvoAreena syntyi kahden paikallisen kristityn ideasta.

– Meitä alkoi vuosien myötä harmittaa, kun kotikaupungin kulttuuri- ja filosofiatapahtumiin ei juuri sisältynyt kristillistä antia. Kun harmitus kävi tarpeeksi suureksi, päätimme tarttua itse toimeen, ystävättäret kertovat.

He ehdottivat kristillistä seminaaria Ikaalisten kaupungin kulttuuritoimelle, jonka alaisuudessa Rahkolan kesän ohjelmaa suunnitellaan ja toteutetaan. Aloitteelle näytettiin vihreää valoa.

Pirkko Hakkarainen ja Anne Thil miettivät kandidaatit seminaarin puhujiksi, eivätkä nämä kutsusta kieltäytyneet.

Jouko Jääskeläinen avaa ArvoAreenassa juutalais-kristillistä arvoperustaa talouden alan näkökulmasta.

Markku Luoma puolestaan kysyy, miten kristilliset yhteisöt voisivat nykyistä paremmin tuoda myönteisen ja rakentavan panoksensa yhteiskunnan eri alueille.

Tapio Puolimatka kertoo näkemyksensä siitä, miten ihmisoikeuksien, ihmisarvon ja tasa-arvon käsitteitä käytetään vääristellyssä merkityksessä sellaisten ohjelmien ajamiseen, jotka murentavat ydinperhearvoja ja ydinperheen vakautta.

Miksi Anne Thil ja Pirkko Hakkarainen haluavat seminaarin keinoin nostaa kristinuskon teemoja keskusteluun?

– Pohjoismaissa arvopohjamme on yhä kristillinen, vaikka entistä harvempi haluaa sitä myöntää. Siihen myös koko eurooppalainen sivistys perustuu: ihmisyyden kunnioittamiseen, heikoimmista huolehtimiseen sekä luterilaiseen yksilöetiikkaan ja yhteiskuntamoraaliin, toteaa filosofian tohtori Anne Thil.

– Kirkolla on vanhastaan ollut keskeinen funktio sosiaalisen integraation ylläpitäjänä sekä yhteiskunnan eri toimintafunktioiden välisten vuorovaikutussuhteiden jäsentäjänä. Ilman kirkkoa valtio on vaarassa rapautua sisältäpäin.

Thil teki arvojen integratiivisesta funktiosta väitöskirjansa vuonna 2016.

Sosiaalityöntekijänä sekä sosiaaliturvan ja -verkostojen kehittäjänä uransa tehnyt Pirkko Hakkarainen puolestaan muistuttaa kirkon merkityksestä hyvinvoinnin rakentajana valtion, kuntien ja järjestöjen rinnalla.

– Toivon, että ArvoAreena aktivoi puolustamaan kristillisiä arvoja. Olisi myös hienoa, jos tapahtuma saisi jatkoa, innostaisi ihmisiä verkostoitumaan ja perustamaan uusia hankkeita.

Anne Thil ja Pirkko Hakkarainen osallistuvat mielellään Ikaalisten evankelis-luterilaisen seurakunnan toimintaan. Heitä yhdistävät myös samankaltaiset elämän vaiheet.

Kumpikin muutti Ikaalisiin, koska molempien edesmenneet puolisot olivat sieltä kotoisin.

ArvoAreena avautuu Ikaalisissa sunnuntaina 25.7. kello 12 Juhlatalo Rahkolassa, Rahkolankuja 10. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.