Ihmisiä ja ilmiöitä: Hengellistä vankilatyötä tehdään yhä – Omat kivut ja vastoinkäymiset ovat avaimia aitoihin kohtaamisiin, Jani Alanko sanoo

Hengellistä tukea ei ole tarpeeksi, kun elämä lähestyy loppuaan

 

Kuva: Kirkon kuvapankki, Juuso Westerlund

Elämän loppuvaiheen hoito ei nykyisellään vastaa riittävän hyvin kuolemaa lähestyvien tarpeisiin. Hengellisen ja henkisen tuen saamisessa on suurta vaihtelua.

Tämä totuus on tiedossa Diakonia-ammattikorkeakoulussa eli Diakissa, joka kehittää palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon koulutusta yhtenä EduPal-hankkeen toimijana.

Eniten hanke suuntaa koulutusta sairaanhoitajille ja lääkäreille, mutta tulevaisuudessa on Diakin mukaan tarpeen lisätä elämän loppuvaiheen hoidon opetusta myös muissa sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa.

Sansa Neliöb. 11.9.-10.10. MJa

Diakin verkkosivuilla julkaistussa uutisessa hankkeen projektipäällikkö Minna Hökkä kertoo, että Suomessa yksi palliatiivisen hoidon ja saattohoidon haaste on hoidon saatavuuden alueellinen epätasa-arvoisuus.

Samassa tekstissä Diakin diakonian ja kasvatuksen yliopettaja Minna Valtonen toteaa, että myös hengellisen ja henkisen tuen saamisessa on suurta vaihtelua.

– Usein on kysymys rohkeudesta asettua kuuntelemaan ja herkkyydestä tunnistaa hengellisiä ja henkisiä tarpeita.

EduPal-hankkeessa laaditaan hoitotyön opettajille suunnattu viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, jolla vahvistetaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon asiantuntijuutta sekä annetaan ideoita ja valmiuksia näiden teemojen pedagogisiin toteutuksiin.

Verkko-opintojakso valmistellaan korkeakoulujen välisenä yhteistyönä niin, että pilottikoulutus toteutuu vuoden 2020 aikana.

Työryhmässä ovat edustajat Oulun yliopistosta, Centria-ammattikorkeakoulusta, Diakonia-ammattikorkeakoulusta, Kajaanin ammattikorkeakoulusta sekä Lapin ammattikorkeakoulusta.

lähde: Diakin verkkosivut