Hengelliset kokemukset tuottavat mielihyvää

 

Kuva Istockphoto

Uskonnolliset kokemukset aktivoivat aivojen palkitsemisjärjestelmää samaan tapaan kuin rakkaus, seksi, uhkapelit, huumeet ja musiikki, kertovat Utahin yliopiston tutkijat.

”Olemme alkaneet ymmärtää, kuinka aivot osallistuvat uskovien hengellisiksi tulkitsemiin kokemuksiin”, kertoo Utahin yliopiston tutkija Jeff Anderson.

”Viime vuosina aivojen kuvantamisteknologia on kehittynyt niin paljon, että on mahdollista lähestyä kysymystä, joka on ollut olemassa ikiaikoja.”

Pipliaseura Neliöb. 8.-14.4.

Tutkimus toteutettiin 19 mormonin avulla. Heistä 12 oli miehiä ja seitsemän naisia. Tunnin kestäneen tutkimuksen aikana tutkimukseen osallistuneille luettiin muun muassa tuttuja kohtia mormonien uskonnollisesta kirjasta ja näytettiin kirkollisia videoita. Samalla heidän aivojensa toimintaa rekisteröitiin magneettikuvauslaitteella.

Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin myös tutkimuksen aikana heidän tuntemuksistaan. Lähes jokainen kertoi kokevansa samankaltaisia tuntemuksia kuin jumalanpalveluksen aikana. He kertoivat tunteneensa rauhaa ja lämpöä.

Yhdessä kokeessa tutkimukseen osallistuneita pyydettiin painamaan painiketta, kun heistä tuntui, että hengellinen kokemus saavutti huippunsa.

Aivokuvista näkyi, että hengellisyyden huipputunne liittyi accumbens-tumakkeen toimintaan. Se on osa aivojen palkitsemisjärjestelmää, joka välittää mielihyvähormoni dopamiinia.

Tutkimus tehtiin mormonien parissa. ”Emme vielä tiedä reagoivatko muiden uskontojen edustajat samalla tavalla hengellisiin kokemuksiin”, Jeff Anderson sanoo.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Social Neuroscience -lehdessä 29.11.