Helsingissä evankelis-luterilaisesta kirkosta tuli vähemmistökirkko vuonna 2021 – jäsenmäärä putosi ensimmäistä kertaa alle puoleen

 

Helsingin tuomiokirkossa järjestetään Hyvyyden voima -hyväntekeväisyyskonsertti sunnuntaina 20.3. Kuva: Sari Savela

Kirkkoon kuuluminen on vähentynyt voimakkaasti Helsingissä koko 2000-luvun. Viime vuoden marraskuussa evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntiin kuului enää alle puolet pääkaupungin asukkaista.

Helsingissä asukkaita yli 656 000. Samalla kun pääkaupungin väkiluku on tasaisesti kasvanut, evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenmäärät ovat pudonneet vuosi vuodelta. Erityisen voimakasta jäsenmäärän lasku on ollut 2000-luvulla.

Vuonna 1970 kirkkoon kuului 85,5 prosenttia pääkaupungin asukkaista ja vielä vuonna 2000 evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului lähes kolme neljästä helsinkiläisestä, viime vuonna enää hieman yli puolet (50,1 %). Marraskuussa 2021 enää 49,3 prosenttia kaupungin asukkaista kuului kirkkoon. Ensimmäistä kertaa kirkon historiassa jäsenmäärä jäi alle puolen.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Lähteet: Kirkon jäsentilasto ja Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2020/2021.