Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Helluntaiherätys pieneni hieman pitkästä aikaa

 

Helluntaiseurakuntien kasvu on voimakkainta kasvukeskuksissa. Kuvassa puhallinorkesteri Lahden seurakunnassa. (Anssi Tiittanen)

Seitsemän kasvuvuoden jälkeen helluntailaisia on Suomessa tällä kertaa hieman vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Yksittäiset helluntaiseurakunnat kasvavat, mutta kokonaiskehitys herättää huolta liikkeen vastuunkantajissa.

Helluntaiseurakuntiin kuuluvien kokonaisjäsenmäärä säilyi viime vuonna lähes samana kuin vuonna 2011. Suomessa oli viime vuonna 46 358 helluntailaista.
Kastettujen uskovien lukumäärä helluntaiseurakunnissa laski edelliseen vuoteen verrattuna 45:llä henkilöllä. Tilastollisesti tarkasteltuna luvuissa ei ole kummeksuttavaa. Viime vuosina helluntaiherätys on kuitenkin kasvattanut jäsenmääräänsä vuosittain 200-300 henkilöllä vuosittain. Nyt kasvu näyttää taittuneen.

Kun vuonna 2011 kastettiin 837 uutta jäsentä, oli vastaava luku viime vuonna 792. Vuosittain kastettujen määrä on pysynyt helluntailiikkeessä samana jo 15 vuoden ajan vaihdellen noin 800-900 tuntumassa.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Alueellisesti tarkastellen jäsenmäärän kasvua tapahtui vuoden 2012 aikana eniten Suur-Helsingissä, Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa. Vertailu kastetilastoihin kuitenkin osoittaa, että vain Pohjanmaalla seurakuntakasvua tapahtui uusien kastettujen jäsenten kautta ja muualla kasvu oli enemmänkin muuttoliikkeen vaikutusta.

Kaikissa muissa maakunnissa jäsenmäärän kehitys oli viime vuonna negatiivinen.

Pohjanmaa voimissaan

Kastettuja oli alueellisesti tarkastellen eniten Pohjanmaalla, jossa kastettiin 160 uskoontullutta. Suur-Helsingin seurakunnissa kastettuja oli yhteensä 140 ja Pirkanmaalla 81.

Tilastojen mukaan viime vuonna maassamme oli 102 helluntaiseurakuntaa, joissa ei kastettu yhtään ihmistä. Kun kymmenen vuotta sitten helluntaiseurakunnissa kastettiin keskimäärin 4,2 jäsentä/seurakunta, oli kastettujen keskiarvo tänä vuonna 3,3 jäsen-tä/seurakunta.

Maassamme oli vuonna 2012 yhteensä 242 helluntaiseurakuntaa. Kymmenessä vuodessa seurakuntien määrä on lisääntynyt kahdellatoista. Helluntaiseurakuntien keskikoko on tällä hetkellä 192 jäsentä.

”Toiminta vakiintunut yleiseurooppalaiselle tasolle”

Viime vuoden tilastot herättävät helluntailiikkeen vastuunkanta-jissa huolestuneita ajatuksia.
– Nämä luvut osoittavat, että helluntaiherätyksen asema ja toiminta Suomessa on vakiintunut yleiseurooppalaiseen tapaan paikoilleen. Työtä tehdään, ja uusia jäseniä tulee suunnilleen yhtä paljon kuin samanaikaisesti poistuu. Todellista seurakuntakasvua ei kokonaisuuden valossa tällä hetkellä tapahdu, toteaa Hyvä Sanoma ry:n toiminnanjohtaja Janne Lahti.

Seurakunnan luontainen kehitys Suomi SLK ry:n toiminnanjohtaja Kari Pölönen kiinnittää tilastoissa huomiota seurakuntien lukumäärään.
– Seurakuntien määrä on lisääntynyt kymmenessä vuodessa kahdellatoista. Se on myönteistä, mutta riittämätöntä, Pölönen arvioi.