Heikki Repo kokemuksestaan Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksesta: ”Jeesuksesta puhuttiin liian vähän, mutta tarve kirkkojen hengelliselle uudistumiselle huomioitiin”

 

Kuva: LWF/Brenda Platero

Luterilaisen maailmanliiton (LML) yleiskokous päättyi toukokuun puolivälissä Namibian Windhoekissa. Nuorisodelegaatit ympäri maailman kokoontuivat ennen yleiskokousta laatiakseen viestin kirkkoihin tarvittavista uudistuksista.

”Kokoukseen osallistuminen oli monella tavalla elämyksellistä”, kertoo nuorisodelegaattina toiminut Kangasalan seurakunnan pastori Heikki Repo. Yhdessä Maskun seurakuntapastori Sini Katajan kanssa hän edusti Suomea nuorten kokouksessa, johon osallistui yhteensä yli 120 nuorta aikuista eri puolilta maailmaa.

Ondangwan kaupungissa Pohjois-Namibiassa pidetyssä kokouksessa nuorisodelegaatit valmistelivat yhdessä kirkolle tavoitteet, jotka vietiin yleiskokoukselle esitettäviksi. Nuorisoedustajilla oli mahdollisuus osallistua myös itse yleiskokoukseen.

Perheniemi neliöb. 5.3.- MJa

Namibiaan ja Luterilaiseen maailmanliittoon tutustumista

Namibia on maantieteellisesti pitkien etäisyyksien maa, ja niinpä nuorten esikokoukseen osallistumisesta yhteensä lähes vuorokausi kului bussissa. Ensin matkustettiin pääkaupunki Windhoekista Ondangwaan ja sitten takaisin Windhoekiin – yleiskokoukseen.

Ondangwassa esikokousta pitäessään nuoret saivat tutustua elämään köyhemmässä osassa Namibiaa ja nauttia paikallisen luterilaisen kirkon (ELCIN) vieraanvaraisuudesta. Nuorille oli järjestetty muun muassa paikallisen poptähden yksityisesitys.

”Päivämme koostuivat yhteisestä hartauden harjoittamisesta, tutustumisesta Luterilaiseen maailmanliittoon sekä kokouskäytäntöihin. Kokouksemme huipentui nuorten prioriteettien valitsemiseen ja nuorten viestin luonnostelemiseen”, kuvailee Repo nuorten toimintaa.

Kirkolla hengellisen uudistumisen tarve

Kokouksen teema oli reformaation merkkivuoden kunniaksi sen hengen mukainen: ”Jumalan armon vapauttamina maailman muuttamiseksi” (“Freed by God’s Grace to Change the World”).

Nuorten muodostama viesti yleiskokoukselle sisältää sosiaalieettisiä teemoja kuten tasavertaisuuden ja yhtäläisten kouluttautumismahdollisuuksien edistämisen. Prioriteeteista tärkeimmäksi nousi kuitenkin halu tavoitella kirkkojen uudistumista.

”On tärkeää huomata, että tässä uudistumisella tarkoitetaan hengellistä uudistumista. Se tarkoittaa uutta innostusta julistaa evankeliumia ja palvella rakkauden teoin — ja siten todistaa ylösnousseesta”, Repo kuvailee ”Revival of churches” nimistä tavoitetta.

Nuorten viestissä myös todetaan suoraan, että kirkkojen elinvoimaisuus edellyttää vahvaa ja osallistuvaa jäsenistöä. ”Viesti haastaa etenkin pohjoisen kansankirkot. Meilläkin on joskus ajateltu, että jopa julkiateisti on tietämättään uskova vain sen perusteella, että on edelleen kirkon jäsen. Tällaisen teologian aika on nyt ohi”, Repo selittää.

”Taustalla oli nuorten jakama huoli jäsenkadosta globaalin pohjoisen kirkoissa ja toisaalta myös sen tunnustaminen, että myös globaalin etelän kirkoissa kuten monissa Afrikan kirkoista jumalanpalvelukseen saatetaan osallistua aivan muista kuin hengellisistä syistä. Myös halu välttää globaalin pohjoisen kehitys nousi esiin”, hän jatkaa.

Nuoret saivat ilokseen todeta, että yleiskokous otti huomioon heidän viestinsä. Yleiskokouksen päätöksessä ”Strategisista prioriteeteista ja kirkon hengellisestä uudistumisesta (church revival)” kokous antoi LML:n neuvostolle tehtäväksi valmistella alustoja, joissa kirkot voisivat tutkia kohtaamiaan ongelmia – kuten kirkkojen jäsenkatoa ja lasten kastamatta jäämistä – ja etsiä yhdessä niihin ratkaisuja. Evästykseksi neuvostolle yleiskokous antoi ohjeen, että työskentelyssä tulisi painottaa hengellisen uudistumisen näkökulmasta teologiaa, kasteopetusta ja lähetystyötä.

Yleiskokouksella suuret puitteet

Verrattuna nuorten esikokoukseen itse yleiskokous sijoittui hyvin toisenlaisiin maisemiin. Toisin kuin malaria-alueella sijaitseva lämmin Ondangwa, pääkaupunki Windhoek sijaitsee vuoristossa. Myös pienempi majapaikka vaihtui isoksi hotelli- ja konferenssikeskukseksi.

”Luterilaisen maailmanliiton yleiskokous oli suurin konferenssi tähän mennessä Namibiassa ja niinpä saimme nauttia myös Namibian valtion erityistä huolenpitoa. Kulku konferenssikeskukseen tapahtui Namibian poliisin tarkkojen turvatarkastusten läpi ja stadionilla vietettyyn suureen ulkoilmamessuun kuljimme busseilla poliisisaattueessa. Kaikki sujui hyvin, joskin joskus kulttuurien yhteentörmäyksiltä oli etenkin aikatauluissa vaikea välttyä”, Repo kertoo.

”Jeesuksesta puhuttiin liian vähän”

Revon mielestä kokous oli monilta osin onnistunut. ”Toisten luterilaisten kohtaaminen, heidän kanssaan rukoileminen ja heidän ongelmistaan ja kunkin omasta kontekstista ja sen haasteista kuuleminen olivat avartavia kokemuksia. Lähes joka päivä saimme jakaa ajatuksiamme pienryhmissä, joissa oli osallistujia jokaiselta LML:n maantieteelliseltä alueelta”, Repo kuvailee. Myös jumalanpalveluselämään ja etenkin musiikkiin oli panostettu runsaasti. Ainoaksi ja valitettavan suurehkoksi puutteeksi kokouksessa jäi Revon mielestä keskusteluiden keskittyminen sosiaalisiin ongelmiin. ”Teologia jäi monesti ohueksi ja Jeesuksesta puhuttiin aivan liian vähän. Tässä kohdin todennäköisesti globaalin pohjoisen kirkkojen suuremmat resurssit näkyivät: globaalista etelästä voi olla vaikeaa ilmaista tyytymättömyyttä teologian ohuuteen rikkaampien ja kielitaitoisempien kirkkojen edustajien edessä”, Repo sanoo.

”Toisaalta sitäkään ei voida ohittaa, että sosiaaliset teemat ovat oikeasti tärkeitä globaalin etelän kirkoille. Kysymykset ihmisarvosta, luonnon suojelemisesta, köyhyydestä ja koulutuksesta ovat polttavia aiheita kristityille Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. On kuitenkin sääli, jos luterilaisten yhteinen kokoontuminen unohtaa puhua Jeesuksesta ja tyytyy ohueen teologisointiin politiikan viedessä huomion”, hän perustelee. 

Nuorisodelegaatit aktiivisia myös kotimaassa

Laatimassaan viestissä nuoret kertovat haluavansa ottaa vastuuta nopeasti muuttuvassa maailmassa. ”Meidän on oltava rohkeita, joustavia ja ylpeitä luterilaisesta identiteetistämme kohdatessamme muuttuvan maailman”, nuoret kirjoittavat.

Osa nuorisodelegaateista kuuluu myös LML:n perustamaan Global Young Reformers – verkostoon, joka käynnistettiin reformaation 500-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Global Young Reformers rohkaisee nuoria jäseniään verkostoitumaan omissa kirkoissaan ja jakamaan tietoa sekä järjestämään projekteja liittyen reformaation merkkivuoteen. Verkostoon kuuluva Repo kehitteli omaksi projektikseen yhdessä Sini Katajan ja Oulunkylän seurakuntapastori Tapio Leinosen kanssa internet-sivuston lutheristi.fi. Siellä jaetaan tietoa reformaatiosta muun muassa humoristisen kyselyn avulla ja pureudutaan vääriin käsityksiin ja stereotypioihin, joita ihmisillä voi olla reformaatiosta.

Suuritöisin osuus hanketta on Revon ohjaama ja tuottama video, jolla mainostetaan lutheristi.fi-sivustoa. Siinä Luther-hahmo on siirretty tulevaisuuden jälkiapokalyptiseen aikaan ja hän taistelee zombeja vastaan. Video on nähtävissä internetsivuilla.

Luterilainen maailmanliitto on nimensä mukaisesti maailmanlaajuinen luterilaisten kirkkojen liitto, joka perustettiin vuonna 1947. Siihen kuuluu 145 jäsenkirkkoa 98:ssa maassa ja 72,2 miljoonaa jäsentä ympäri maapalloa. Kuuden vuoden välein järjestettävissä yleiskokouksissa päätetään jäsenkirkkojen yhteisistä tavoitteista ja linjoista.

Tämän vuoden kokouksen teema ”Jumalan armon vapauttamat” liittyi 500-vuotta sitten tapahtuneen reformaation juhlavuoteen. Siihen sisältyi kolme teemaa: ”Luomakunta – ei kauppatavaraa”, ”Ihmiset – ei kauppatavaraa”, ”Pelastus – ei kauppatavaraa”.