Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Hautapaikkamaksut muuttuvat yhtenäisemmiksi vuoden alusta

 

Kaikki seurakunnat määrittelevät hautasijan luovuttamiselle ja hautaamiseen liittyville palveluille maksut vuoden 2013 alusta. Siunaustoimitus on maksuton. Hautaustoimen maksuja koskeva muutos kirkkolakiin tuli voimaan 19.12.2012.

Muutoksen tavoitteena on pienentää eroja hautaustoimen maksuissa eri puolilla maata. Rintamaveteraanien ja heidän puolisoidensa osalta hautapaikkamaksuja ei tarvitse periä jatkossakaan. Muutoksella ei ole vaikutusta voimassa oleviin hautaoikeuksiin, kertoo Kirkon toedotuskeskus.

Maksujen määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Hautaustoimen maksuilla pitäisi kirkkohallituksen asiasta antaman yleiskirjeen mukaan kattaa 20-25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista.

Hautapaikasta ei peritä omakustannushintaa, koska seurakuntien saamaa yhteisövero-osuutta käytetään hautausmaan ylläpitämiseen. Suosituksen mukaan haudan avaamisesta ja peittämisestä perittävä maksu voi olla lähellä todellisia kustannuksia.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Evankelis-luterilaiset seurakunnat ylläpitävät yleisiä hautausmaita, joihin kaikilla paikkakunnan asukkailla on oikeus tulla haudatuiksi. Hautapaikan voi pyynnöstä saada myös tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Monet seurakunnat ovat aiemmin luovuttaneet hautapaikan maksutta tai aivan nimelliseen hintaan. Hautausmaiden ylläpitämiseen on käytetty myös kirkollisverotuloja. Näin kirkkoon kuuluvat ja kirkkoon kuulumattomat ovat voineet olla eriarvoisessa asemassa. Lainmuutoksella pyritään yhdenvertaisuuteen.

 
Artikkelibanneri perussanoma