Hannu Nyman: Piispainkokouksen tartuttava rohkeammin ajankohtaisiin asioihin

 

Päätoimittaja Hannu Nyman toivoo uusimman Sana-lehden pääkirjoituksessa, että piispainkokous tarttuisi rohkeammin ajankohtaisiin kysymyksiin.
”Virallisessa Suomessa piispat kulkevat kansan edellä. Olisiko mahdollista, että he ottaisivat paikkansa kärjessä? ”

”Neljästi vuodessa, aina piispainkokouksen päätyttyä saisimme kuulla ja nähdä uutisissa, näyttävästi julkisuudessa, mitä nämä esipaimenet tahtovat uskomme pohjalta sanoa meille kansalaisille henkiseksi ja hengelliseksi parhaaksemme,” Hannu Nyman sanoo.
Nyman ottaa pääkirjoituksessa esille piispainkokouksen puheenjohtajan Kari Mäkisen avajaispuheen, jossa tämä toivoi samaa.
Hän kertoo, että sen sijaan että piispainkokouksessa käsiteltäisiin uskonasioita, todellisuudessa siellä käsitellään erilaisia virallisia lausuntoja.
”Pääasiassa kirkon ja hiippakuntien hallintoa, enemmän ylärakenteen asioita, ekumeniaa ja muuta. Kuvaavaa piispainkokoukselle on viimeisimmän, joulukuun alussa pidetyn kokouksen esityslistalta löytyvät piispoille osoitetut lausunnot: ”Kirkkohallituksen lausunto Opetushallitukselle ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- että erikoisammattitukintojen perusteiden määräysten muutosten luonnoksista” sekä ”Kirkkohallituksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi korkeakoulujen opiskelijavalintoja koskevista muutoksista yliopisto- ja ammattikorkeakoululakiin sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuihin lakeihin. Tärkeitä toki nämäkin.”