GLS keräsi Helsinkiin 800 johtajaa oppimaan ja innoittumaan

 

GLS-konferenssissa ryhmässä tai pareittain käytävät keskustelu- ja pohdintahetket ovat tärkeä osa oppimista. On hyvä peilata juuri kuultua omaan toimintaan. Kuva: Karoliina Leikkari

GLS-konferenssien tarkoitus on kehittää johtajuutta seurakunnissa, yrityksissä ja yhteisöissä. GLS:n perustaja Bill Hybels sanookin: ”Kaikki voittavat, kun johtajasta tulee parempi.”

Bill Hybels perusti GLS-johtajuuskonferenssit 26 vuotta sitten, koska näki, että johtajuutta täytyy kehittää. Paremman johtajuuden tarve ei ole vieläkään poistunut, joten konferensseille on edelleen kysyntää.

Bill Hybels havainnollisti puheessaan johtajuuden erilaisia ilmentymiä henkilökohtaisten esimerkkien avulla. Johtajuuteemme vaikuttaa paljolti se, millaisessa toimintakulttuurissa olemme kasvaneet tai saaneet oppimme. Se tapa, jonka olemme oppineet, ei välttämättä ole aina tervein eikä paras. Työyhteisön hyvinvointi, kehittyminen ja tavoitteellinen työskentely ovat seikkoja, joihin meidän tulisi panostaa myös hengellisessä toimintakulttuurissa.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Melinda Gatesin haastattelu avasi näkymiä hänen johtamansa säätiön — Bill and Melinda Gates Foundation — toiminnasta ja antoi erinomaista tietoa siitä, miten tiedolla johdetaan. Fordin edellisen pitkäaikaisen toimitusjohtajan Alan Mulallyn käytännönläheiset neuvot otettiin ilolla vastaan. Travis Bradberry käsitteli erittäin tärkeää tunneälyn teemaa ja kertoo, miten se tulee ottaa huomioon johtamisessa. Huikean menestyksen saavuttanut Patrick Lencioni toi esiin toimivan tiimidynamiikkaan yksinkertaisen ja käytännönläheisen mallin.

Toisen konferenssi päivän käynnisti Chris McChesney, antaen tuiki tärkeitä vinkkejä siitä, miten strategian toteuttamisessa voidaan onnistua. Erin Meyer kertoi kulttuurieroista ja niiden merkityksestä eri organisaatioissa. Pastori T. D. Jakes haastoi tarkastelemaan omassa johtajuudessa niitä alueita, joista Jumala ei enää pyydä sinua pitämään kiinni, jotta hän voisi paljastaa sinulle uuden näyn. Illuusioita johtajuudesta –rupeamassa Tri Henry Cloud, Shauna Niequist ja Bill Hybels luotsasivat kuulijoita itsetutkiskeluun. John C. Maxwell vetosi johtajia tavoittelemaan joka päivä mahdollisuuksia tuoda lisäarvoa ihmisten elämään. Konferenssin päätti rautainen puhuja Danielle Strickland, joka johdatti kuulijat ajattelemaan mielikuvia suuruudesta ja mahtavista johtajista. Konferenssin fasilitaattoreina toimi Jaana Arola ja Kai Kortelainen. Musiikista vastasi Kallion Wapis

Vuoden 2016 GLS-konferenssi kerää noin 300 000 johtajaa 125 maassa kasvamaan, kehittymään ja omaksumaan suurempaa visiota, jonka Jumala tahtoo synnyttää. Helsingissä oli 28.–29.10. koolla noin 800 henkeä. Osallistujat toimivat niin seurakunnissa, yrityksissä, järjestöissä kuin julkisella sektorillakin. Mukana oli yritysjohtajia, seurakuntien johtavia pastoreita sekä tiimien vetäjiä ja muita vaikuttajiakin. Seuraavat GLS-konferenssit Suomessa järjestetään 11.–12.11.2016 Tampereella ja Pietarsaaressa sekä 11.11. Tampereella GLS Business Edition.