Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Fida International on onnistunut tavoitteissaan enimmäkseen hyvin

 

Fida International on onnistunut enimmäkseen hyvin tavoitteissaan voimaannuttaa haavoittuvia yhteisöjä ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, kertoo kehitysyhteistyöohjelman arviointiraportti. Myös YK ja viranomaiset ovat kiitelleet järjestön toimintaa.

Fida Internationalin edellisen kehitysyhteistyöohjelman (2007-2011) tärkeimpiä tavoitteita oli voimauttaa haavoittuvia yhteisöjä ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa. Appraisal Consulting- yrityksen keväällä tekemän ulkopuolisen ohjelman loppuarvioinnin mukaan tämä toteutui enimmäkseen hyvin. Fidan yhteistyö pääsääntöisesti kirkkojen kanssa on erityisesti voimauttanut kansalaisyhteiskuntaa ja kumppaneita. Erityinen haaste tavoitteiden asettamiselle syntyy toimimisesta niissä maissa, joissa viranomaiset eivät katso suopeasti kansalaisyhteiskunnan vahvistumista.

Fidan kehitysyhteistyö on myös edistänyt hyvin niin Suomen kehityspolitiikan päämääriä kuin YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamista etenkin äärimmäisen köyhyyden vähentämisessä, sukupuolten tasa-arvon lisäämisessä sekä hivin ja aidsin ehkäisyssä.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Raportin mukaan olemassa olevista kirkkojen verkostoista on ollut hyötyä. Kirkkojen omat verkostot mahdollistavat työnteon vaikeissakin olosuhteissa ja esimerkiksi humanitaarisissa kriiseissä.

”Kirkot ovat tavoittaneet laajalti hyödynsaajia. Muidenkin tahojen kanssa on tärkeä tehdä työtä, mutta on ennen kaikkea varmistettava, että yhteistyö kirkkojen kanssa edistää sopivalla tavalla ohjelman kokonaistavoitteiden saavuttamista”, raportissa todetaan.

Fida International on vuonna 1927 perustettu Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö, joka toteuttaa yli 70 kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun hanketta sekä laajaa kummilapsitoimintaa lähes 40 maassa. Fida on Suomen ulkoasiainministeriön ja Euroopan komission Humanitaarisen avun osaston (ECHO) kumppanuusjärjestö.

 

Arviointiraportti on luettavissa verkossa.