Kirkko ei ala vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja

 

Keväällä 2018 pidetyssä kirkolliskokouksessa käytiin kiivasta keskustelua samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä. Kuva Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Evankelis-luterilainen kirkko ei ala vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Kirkolliskokous jätti aloitteen asiasta raukeamaan äänin 59-46.

Samaa sukupuolta olevien parien vihkioikeutta käsiteltiin Turussa Kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietinnön pohjalta. Mietinnössä esitettiin, että kirkolliskokouksen käsittelyyn tullut aloite kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta jätetään raukeamaan eikä kirkko laajenna avioliittokäsitystään. Kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä liittona.

Perustevaliokunnan esitykseen teki oman vastaesityksensä Porvoon piispa Björn Vikström, joka jätti valiokunnan mietintöön eriävän mielipiteensä.  Vikström esitti ponsiehdotuksessaan, että avioliittokäsityksen laajentamista koskeva edustaja-aloite ei raukeaisi, vaan asia lähetettäisiin piispainkokoukselle jatkovalmistelua varten. Piispainkokous ei olisi ollut käsittelyssään sidottu aloitteeseen. Kirkolliskokous ratkaisi asian äänin 59–46 valiokunnan esityksen hyväksi.

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan piispojen pohdittavaksi jää jatkossa vain se, kuinka kirkon olemassa oleva kirkon avioliittokäsitys ja siitä poikkeavat erilaiset näkemykset saadaan sovitettua yhteen ja miten kirkon tulisi asian kanssa toimia.

Avioliittokäsityksen laajentamista koskevassa keskustelussa käytettiin yhteensä 73 puheenvuoroa. Aiempaa useammissa puheenvuoroissa korostettiin, että on löydettävä yhteisiä ratkaisuja niin, että eri tavoin ajattelevat voivat kokea kirkon omakseen.