Evankelioimistyö ja varainhankinta Kansanlähetyksen painopisteet

 

Nuorisotyöstä vastaava Mika Falk

Kansanlähetys painottaa ensi vuoden toiminnassaan evankelioimista ja uusien ihmisten tavoittamista. Suurin haaste Suomessa on tavoittaa aikuiset nuoret. Järjestö aikoo tehostaa myös varainhankintaa ja innostaa yksityisiä lahjoittajia laajan työn tukijoiksi. Noin 250 vastuunkantajaa ja työntekijää kokoontui viime viikonloppuna Vastuunkantajaretriittiin ja Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen(SEKL) liittokokoukseen Ryttylässä.
Kansanlähetyksen tavoitteena on saada ensi vuonna tuloja noin 6.4 miljoonaa euroa, josta seurakuntien talousarviovaroja arvioidaan saavan noin 2.2 miljoonaa. Luvussa on huomioitu jo pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien päätökset vähentää tukea Kansanlähetykselle. Liittokokous hyväksyi 146 000 euroa alijäämäisen talousarviokehyksen ensi vuodelle.

SEKL:n kannatusjäseniksi hyväksyttiin Haminan, Isonkyrön ja Tervolan seurakunnat. Nyt järjestöllä on kannatusjäseninä 82 seurakuntaa. Nimikkosopimuksia seurakuntien kanssa on 309.
Liittohallituksen puheenjohtajana jatkaa insinööri Tuomo Heikkilä Helsingistä. Liittohallituksen jäseniksi valittiin edelleen Markku Huttunen Pohjois-Savon piiristä ja Mauno Hölsö Etelä-Pohjanmaalta. Uutena liittohallitukseen valittiin Arto Mäki-Kerttula Hämeen piiristä. Liittohallituksessa on kaksitoista jäsentä, joista tällä hetkellä miehiä on seitsemän ja naisia viisi.
Lähetystyössä suuria hankkeita ovat kirkkorakennushankkeet Siperian Karatusassa ja Japanissa Awajin saarella. Uusi avaus on lähettää Bulgariaan ensimmäiset työntekijät Millet-kansan pariin, jossa on tehty työtä jo aiemmin kausiluontoisesti. Apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen kertoi, että tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi ensi vuonna ei järjestetä omaa lähetyskurssia lainkaan.

Rehtori Niilo Räsänen iloitsi, että Kansanlähetysopiston toiminta on ollut vilkkaampaa kuin koskaan aiemmin. Kesän leirit täyttivät talon niin, että majoitustiloista oli jatkuva puute.
– Tilojen täyttyminen on myönteinen ongelma. Nytkin meillä on 81 opiskelijaa, vaikkei tänä syksynä aloitettu maahanmuuttaja- eikä lähetyslinjaa, Räsänen sanoi.
Räsänen kertoi, että majoituskapasiteetin lisäämiseksi aiotaan alueelle rakentaa rivitaloja. Asiasta on allekirjoitettu jo sopimus.

Oikeus Sanaan_SEKLkesäkeräys1kk_vuosisop

Ensi vuoden toiminnan linjauksessa mainitaan, että Kansanlähetys haluaa olla yhteistyökykyinen kumppani kirkolle ja sen seurakunnille. Lähetysjohtaja Mika Tuovinen, millä ehdoin?
– Ei ole ehtoja. Haluamme, että saamme julistaa Jumalan sanaa kuin se on Raamatussa ja kirkkomme opissa ilmaistu. Tärkeää on pysyä pohjoismaiseen luterilaiseen tapaan kirkossa ja vahvistaa seurakuntia.
Tuovinen kertoo, että virkakysymys ei ole erityisen polttava aihe toiminnassa seurakuntien kanssa. Järjestössä on niitä, jotka tekevät yhteistyötä naispappien kanssa ja niitä jotka eivät tee.
– Käytännössä tämä on toiminut hyvin ja olemme pärjänneet molempien ryhmien kanssa hyvin. Seurakunnat ovat kunnioittaneet virkakäsitystämme ja me seurakuntien käsitystä, Tuovinen toteaa.